Informace o studiu

Možnosti studia:

Seznam předmětů v jednotlivých studijních programech pro akademický rok 2021/22 (případně starší):

Jde o soubory vytvořené v programu Excel. Na první záložce najdete základní informace o studijních programech a ke každému odkaz na záložku s tabulkou předmětů. Můžete třídit, filtrovat,...

Odborná praxe

Součástí některých studijních programů je odborná praxe. Informace o odborné praxi najdete zejména zde:

Pro informace o odborných praxích pro informatické studijní programy se obracejte na doc. Ciencialu, pro knihovnické studijní programy na dr. Matulu.

Další informace ke studiu:

Studijní materiály

Studijní materiály pro různé předměty najdete v LMS Moodle, pro přihlášení použijte své přihlašovací údaje ze systému IS. Případné problémy konzultujte s dr. Vavrečkovou. Přístup je pouze pro studenty. Informace o náplni většiny předmětů můžete také získat na webu vyučujícího daného předmětu.

Informace o platnosti akreditace jednotivých studijních programů a oborů najdete na následujících odkazech:

Vysokoškolský zákon a jeho nejnovější novela ze dne 16. 8. 2018 stanovují, že dříve udělené akreditace již nebudou prodlužovány a je třeba požádat o nové. Průběžně jsou posílány žádosti o akreditaci nových studijních programů, které mají nahradit ty původní, proto v seznamu dočasně najdete "směs" překrývajících se studijních programů - původních a nově schválených.

Local Cisco Networking Academy

Na Slezské univerzitě v Opavě máte možnost absolvovat kurzy počítačových sítí, bezpečnosti a Linuxu v rámci Local Cisco Networking Academy. Informace najdete na tomto odkazu.

Certifikát z kurzu CCNA1 nebo vyššího můžete použít i při studiu - bude vám uznán zápočet z předmětu Počítačová síť a internet.

Dokumenty

Pomocné vědecké síly -- Formulář pro výplatu pomocné vědecké síly

Možnost studia v USA - Fulbrightovo stipendium

Studenti navazujícího magisterského a doktorského studia mají možnost využít Fulbrightovo stipendium pro studium v USA.

Podmínkou pro vstup do programu Fulbrightova stipendia je velmi dobrá znalost angličtiny, výborné studijní výsledky, české občanství - podrobněji na níže uvedeném odkazu.

Stránka Mezivládní organizace pro vzdělávací výměny s USA