Cisco Networking Academy 
na Ústavu informatiky a Fyzikálním ústavu    

Na Ústavu informatiky můžete spojit běžné studium s profesně zaměřné aktivity, včetně kurzů garantovaných společností Cisco, jedním z největších světových hráčů na poli počítačových sítí, bezpečnosti, internetu věcí a dalších.

Termíny výuky najdete v kalendáři na https://lcna.slu.cz/kalendar/.

Společnost Cisco spolupracuje s mnoha akademickými institucemi, například nabízí kurzy v různých úrovních a školení pro lektory těchto kurzů. Na Slezské univerzitě v Opavě si můžete vybrat mezi těmito kurzy:

CCNA1

Úvodní kurz počítačových sítí, nevyžaduje žádné předchozí znalosti. Učíme se principy počítačových sítí, práci s adresami, orientovat se v síťových zařízeních, zprovoznit a zabezpečit síťové zařízení (switch, router), tj. základní konfigurace.

 • Plný název: CCNA: Introduction to Networks
 • Semestr: letní
 • Výuka: jednou týdně, zpravidla 3 hodiny, cca 13 týdnů
 • Termíny: podle dohody se studenty
 • Cena: studenti univerzity 2500 Kč, ostatní 4000 Kč (platné pro rok 2023/24)
 • Informace na webu: Cisco Networking Academy, LCNA Opava

CCNA2

Předpokládá se, že zájemci mají splněn kurz CCNA1 nebo se blíží jeho ukončení. Rozšiřujeme své znalosti a dovednosti v konfiguraci síťových zařízení (switchů, routerů), zajištění funkcionality malé a střední sítě. Probírají se virtuální lokální sítě (VLAN), řešení smyček v síti switchů (protokol STP), slučování linek (Etherchannel), bezdrátové sítě (WLAN), konfigurace virtuální brány v síti (využití záložní gateway), základy směrování pro IPv4 a IPv6, základy bezpečnosti síťových zařízení, zejména switchů, ochrana před útoky na lokální síť. Součástí jsou i postupy řešení souvisejících problémů v síti (troubleshooting).

Od akademického roku 2020/21 se vyučuje podle nové verze (7.0), nicméně pokud jste absolvovali CCNA1 podle starší verze, můžete bez problémů navázat CCNA2 nové verze.

 • Plný název: CCNA: Switching, Routing, and Wireless Essentials
 • Semestr: zimní
 • Výuka: jednou týdně, zpravidla 3 hodiny, cca 13 týdnů
 • Termíny: podle dohody se studenty
 • Cena: studenti univerzity 2500 Kč, ostatní 4000 Kč (platné pro rok 2023/24)
 • Informace na webu: Cisco Networking Academy, LCNA Opava

CCNA3

Předpokládá se, že zájemci mají splněn kurz CCNA2 nebo se blíží jeho ukončení. Zatímco v předchozím kurzu jsme se zabývali především switchi, zde se budeme většinou zabývat routery. Probírá se dynamické směrování (především protokol OSPF), zabezpečení například pomocí ACL (seznamy řízení přístupu), konfigurace překladu adres (NAT), zabezpečení bezdrátových sítí, škálování sítí, řízení kvality služeb (QoS), management sítí, virtualizace, softwarově definované sítě. Součástí je samozřejmě také troubleshooting.

Od akademického roku 2020/21 se vyučuje podle nové verze (7.0). Pokud jste absolvovali CCNA2 podle starší verze, bude třeba drobná adaptace, protože obsah CCNA2 ve verzích 6.0 a 7.0 se dost liší. Nicméně - je to řešitelné.

 • Plný název: CCNA: Enterprise Networking, Security, and Automation
 • Semestr: letní
 • Výuka: jednou týdně, zpravidla 3 hodiny, cca 13 týdnů
 • Termíny: podle dohody se studenty
 • Cena: studenti univerzity 2500 Kč, ostatní 4000 Kč (platné pro rok 2023/24)
 • Informace na webu: Cisco Networking Academy, LCNA Opava

CCNA4

Tento kurz přestal být společností Cisco poskytován (tj. CCNA má od verze 7 už jen 3 díly). Naposledy byl otevřen v roce 2020/21 (a to ve verzi 6.0).

CyberOps Associates

Tento kurz nenavazuje na žádný jiný, třebaže doporučujeme mít předem alespoň základní znalosti z oblasti počítačových sítí. Zabýváme se kybernetickou bezpečností především z pohledu pracovníka bezpečnostního centra komerční společnosti nebo státní instituce. Probírají se principy kyberbezpečnosti, mechanismy ve Windows a Linuxu, bezpečnost v počítačových sítích, ochrana sítě, hledání zranitelností, ochrana přístupu, základy kryptografie, certifikáty, bezpečnost koncových zařízení, analýza dat o narušení bezpečnosti, identifikace napadených zařízení, řešení bezpečnostních incidentů.

 • Plný název: CyberOps Associate
 • Semestr: zimní
 • Výuka: jednou týdně, zpravidla 3 hodiny, cca 13 týdnů
 • Termíny: podle dohody se studenty
 • Cena: studenti univerzity 2500 Kč, ostatní 4000 Kč (platné pro rok 2023/24)
 • Informace na webu: Cisco Networking Academy
Introduction to IoT

Tento kurz je zdarma otevřen každému, kdo si u nás zapíše jakýkoliv z předchozích uvedených. Jedná se o úvodní kurz o internetu věcí, automatizaci, využití umělé inteligence v internetu věcí, zabezpečení, apod.

 • Semestr: kdykoliv, samostudium
 • Cena: zdarma pro všechny, kdo si zapíšou některý jiný kurz, včetně obdržení certifikátu
 • Informace na webu: Cisco Networking Academy

Organizace výuky a informace

Výuka kurzů CCNA1-3 probíhá v Cisco Labu (učebna B5, Bezručovo nám. 13, Opava) vybaveném veškerým potřebným síťovým hardwarem a počítači (samozřejmě je možné používat i vlastní notebook). Výuka ostatních kurzů probíhá buď tamtéž, nebo podle potřeby v jiné počítačové učebně. Pro všechny kurzy existuje elektronická podpora - elearningový systém Netacad společnosti Cisco.


Pokud nemůžete některý týden přijít na lekci "fyzicky", je možné se domluvit i na online přítomnosti.

Informace o kurzech, výuce, učebně, vybavení, certifikátech, atd.

Web Local Cisco Networking Academy na Slezské univerzitě v Opavě: https://lcna.slu.cz (v menu najdete také kalendář, informace o průběhu studia apod.).

Pokud budete mít dotaz na kterýkoliv kurz, obraťte se na dr. Vavrečkovou z Ústavu informatiky, kontakty:

 • e-mail: sarka.vavreckova (at) fpf.slu.cz
 • tel: +420 553 684 366