Celoživotní vzdělávání

Ústav informatiky se podílí na některých kurzech celoživotního vzdělávání poskytovaných Slezskou univerzitou v Opavě, nabídka se každoročně mění. Aktuální přehled kurzů (přes celou univerzitu) najdete na https://czv.slu.cz/oblast/.