Celoživotní vzdělávání

Obsah a cíle studia

Rozšiřující studium informatiky je určeno pro ty učitele středních škol, kteří projeví zájem o rozšíření své aprobace o obor Informatika a mají již aprobaci z příbuzného předmětu (matematika, fyzika, technické předměty učené absolventy vysokých škol technického zaměření, apod.). Absolvent rozšiřujícího studia informatiky tak získá úplnou kvalifikaci pro výuku předmětu informatika pro střední školy.

 

 • Název studijního programu: Rozšiřující studium informatika pro středoškolské učitele
 • Charakter programu: celoživotní vzdělávání, osvědčení Slezské univerzity
 • Vzdělávací instituce: Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě
 • Garant studia: Doc. Ing. Petr Sosík, Dr., petr.sosik@fpf.slu.cz
 • Kontaktní osoba: Hana Černínová, hana.cerninova@fpf.slu.cz 
 • Podmínky pro přijetí ke studiu: úplné vysokoškolské vzdělání s absolvováním bloku matematických přednášek
 • Školné: 8.000,-Kč/1 akad. rok (2 semestry)
 • Optimální doba trvání studia: 4 semestry
 • Minimální počet uchazečů pro otevření studia: 5
 • Termín pro podání přihlášek: 31. 7. 2015, přihlášky se podávají zdarma na pracoviště: Ústav informatiky FPF SU, Bezručovo nám. 13, 746 01 Opava (formulář přihlášky zde)
 • Součástí přihlášky musi být: ověřená kopie VŠ diplomu
 • Přijímací zkoušky: nejsou

 

Studijní materiály