Doktorský studijní program Informatika (P1801) - oborová rada a školitelé [CZ]

Seznam členů CZ

Doktorský studijní program Informatika, obor Autonomní systémy

Členové oborové rady:

Interní:

Doc. Ing. Petr Sosík, Dr., předseda

Prof. RNDr. Jozef Kelemen, DrSc.

Doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D.

Doc. RNDr. Luděk Cienciala, Ph.D.

Doc. RNDr. Lucie Ciencialová, Ph.D.

Externí:

Prof. Ing. Petr Berka, CSc. (Fakulta informatiky a statistiky VŠE Praha)

Prof. Ing. Dušan Marček, CSc. (VŠB-TU Ostrava)

Prof. RNDr. Peter Mikulecký, CSc. (Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové)

Prof. Irina Perfiljeva, CSc. (Přírodovědecká fakulta OU Ostrava)

Prof. RNDr. Marie Duží, CSc. (VŠB-TU Ostrava)

Doc. RNDr. PaedDr. Hashim Habiballa, Ph.D. (OU Ostrava)

Doc. Mgr. Petr Suchánek, Ph.D. (Obchodně podnikatelská fakulta SU v Karviné)

Školitelé:

Prof. Ing. Petr Berka, CSc. (Fakulta informatiky a statistiky VŠE Praha)

Doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D.

Prof. RNDr. Jozef Kelemen, DrSc.

Prof. Ing. Dušan Marček, CSc. (VŠB-TU Ostrava)

Prof. RNDr. Peter Mikulecký, CSc. (Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové)

Prof. Irina Perfiljeva, CSc. (Přírodovědecká fakulta OU Ostrava)

Doc. Ing. Petr Sosík, Dr.

Doc. RNDr. Luděk Cienciala, Ph.D.

Doc. RNDr. Lucie Ciencialová, Ph.D.

Prof. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D. (Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava)

Doc. Mgr. Petr Suchánek, Ph.D. (Obchodně podnikatelská fakulta SU v Karviné)