V případě, že knihovna nemá požadovaný dokument ve svém knižním fondu, může jej zapůjčit z jiné knihovny v České republice nebo zahraničí, a to prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby.

V rámci MVS nelze požadovat závěrečné kvalifikační práce (bakalářské, diplomové, disertační, habilitační), celá čísla časopisů, normy, patenty, užitné vzory apod.

Kontakt

Kateřina Kvaková
+420 59639 8707 
katerina.kvakova@slu.cz