Začátkem akademického roku pořádá Univerzitní knihovna SU knihovnicko-informační lekce pro své nové uživatele, nejenom studenty 1. ročníků. 

V případě zájmu lze zajistit i individuální prohlídku knihovny a školení dle potřeby.

Kontakt

Mgr. Gabriela Chromcová
+420 59639 8701
gabriela.chromcova@slu.cz