Zasedání Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě

  • hlavní
  • 08.12.2020
V pořadí 312. řádné zasedání Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě se bude konat v termínu 8. prosince 2020 od 13.00 hodin distančně formou online prostřednictvím MS Teams.

Program jednání:

1. Projednání programu jednání

2. Zápis ze zasedání per rollam a jeho schválení

3. Personální záležitosti

a) Návrh na složení Vědecké rady Matematického ústavu v Opavě

4. Různé

 

Přímý odkaz pro online kanál AS SU:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ab6ad694f9fde4f5790f3bd50c9e2a64c%40thread.tacv2/Online%2520je dn%25C3%25A1n%25C3%25AD%2520AS%2520SU%252020_10_2020?groupId=4e95b697-d022-4ea6-a704- c7bb957d1f0d&tenantId=a6363da9-944b-4aae-abf8-3478e529ad2f

Další události

Všechny události