Po získání osobního čísla a hesla, které vyučujícím přiděluje administrátor na jednotlivých součástech, je třeba se přihlásit na webové stránce stag.slu.cz.
V případě problémů s přihlášením si ověřte, zda máte v pořádku heslo, případně kontaktujte administrátora na vaší součásti.

  1. Vyberte odkaz Moje výuka a v levém menu záložku Vypisování termínů.
  1. Vypište kód katedry předmětu a potvrďte.
  1. Nyní zadejte datumčasmístnost, případně limit a zápis na termíny. Fakultativně můžete přidat poznámku nebo ručně nastavit čas odzápisu a povolení odzápisu. Na konci nezapomeňte Zkontrolovat termín a uložit.