Telefonní kontakty

01

+420 553 684 159

Místnost

01

C-446

PhDr. Vladimíra Kocourková, Ph.D.

Email: vladimira.kocourkova@fvp.slu.cz

Konzultační hodiny LS 2021/2022

Po předchozí dohodě (e-mailem).

Konzultační hodiny jsou možné osobně nebo ideálně prostřednictvím MS teams.

Sledujte prosím vždy e-mail. V případě změny Vás budu neprodleně informovat. Děkuji za pochopení. 

Konzultační hodiny zkouškové období 

vždy po předchozí domluvě (ideálně e-mailem) - konzultace poskytovány prostřednictvím MS teams


Projekty:

Projekt "Podpora mediální gramotnosti u dětí předškolního věku", finančně podpořený Ministerstvem zdravotnictví CŘ v rámci dotačního programu „Prevence kriminality“ pro rok 2019. Hlavní řešitel: PhDr. Vladimíra Kocourková, Ph.D., spoluřešitelé: Mgr. Kamil Janiš, Ph.D., doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D.

Projekt IGA_PdF_2014018 s názvem Klima mateřské školy respektující potřeby dítěte jako faktor primární prevence rizikového chování. (2014, UP Olomouc)

Projekt IGA číslo PdF_2012_047 s názvem Pedagogické aspekty prevence a resilience v institucích předškolního vzdělávání. (2012, UP Olomouc)

Odborné působení:

od 7/2019: odborný asistent; Slezská univerzita v Opavě, FVP, UPPV (1,0)

09/2018 - 06/2019: odborný asistent; Slezská univerzita v Opavě, FVP, UPPV (0,3)

09/2006 - 06/2019: odborný asistent;Univerzita Palackého v Olomouci, PdF, Ústav pedagogiky a sociálních studií (1,0)Osobní stránky: odkaz zde


Pracoviště

01

Ústav pedagogických a psychologických věd

odborný asistent

Fakulta veřejných politik v Opavě

Ústav pedagogických a psychologických věd