Slavnostní setkání k 25. výročí Rakouské knihovny

Už dvacet pět let, tedy celé jedno čtvrtstoletí, mají Opavané možnost navštěvovat Rakouskou knihovnu Univerzitní knihovny Slezské univerzity v Opavě. Slezská metropole je tak jedním ze sedmi míst, kde podobná instituce pracuje a šíří kulturní a společenský odkaz národa, s nímž před osamostatněním sdíleli Češi společnou monarchii.

Čtvrtstoletí Rakouské knihovny v Opavě jsme si připomenuli slavnostním setkáním, konaným v úterý 20. listopadu od 16 hodin přímo v prostorách knihovny, na Bezručově náměstí 14. Po zdravici ředitele Rakouského kulturního fóra v Praze Dr. Andrease Schmidingera seznámila pověřená vedoucí knihovny doc. Marie Gawrecká přítomné s historií i aktivitami knihovny, Bc. Mojmír Kolář, MBA, představil hostům malíře Gustava Klimta a jeho ženy v poutavé přednášce a závěr patřil vystoupení Komorního pěveckého sboru Slezské univerzity.