Hotovo! Online doučování se studenty Slezské univerzity po více než půl roce skončilo. Studenti Slezské univerzity nabídli poprvé tuto kamarádskou pomoc žákům a studentům nižších typů škol, zejména 2. stupně základních a dále středních škol, v říjnu 2020. Školáci si mohli po dobu distanční výuky vybírat doučování z více než tří desítek předmětů. V nabídce našli snad všechny, které se na základních a středních školách vyučují, a to včetně těch, které jsou obecně pokládány za nejobtížnější, tedy matematiku, fyziku, chemii, češtinu i čtyři cizí jazyky. Dále také např. i společenské vědy, ekonomii, daně a účetnictví, a dokonce i pomoc v oblasti tělesné výchovy! Doučování bylo míněno jako přátelská výpomoc studentů studentům a bylo nabízeno zdarma.

„Původně jsme předpokládali doučování jen v oblastech, na které sami naší výukou navazujeme, ale když jsme dali studentům prostor k nabídce, žasli jsme, v jakém rozsahu jsou ochotni pomáhat. Takřka vzápětí po zveřejnění výzvy se jich k doučování nabídlo přes padesát. Našli jsme tak – kromě opakované angažovanosti našich studentů zdravotnických a sociálních oborů v tzv. první linii – další oblast, ve které můžeme významně pomoci.  Asi nemusím dodávat, jak jsem na studenty Slezské univerzity hrdý,“ uvedl rektor doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D.

Oddělení komunikace Slezské univerzity, které tuto službu zaštiťovalo, co nejrychleji propojilo konkrétní požadavek zájemce se studentem Slezské univerzity, který se dobrovolně nabídl k doučování v konkrétním předmětu. Student se pak již sám na základě obdrženého požadavku propojil s konkrétním zájemcem a společně si dohodli nejlepší způsob, jak doučování uskutečnit. Pomoc studentů Slezské univerzity využily za celou dobu doučování do května 2021 necelé dvě stovky zájemců.


#spolecnetozvladneme