Aktualizováno! Mimořádné upozornění rektora Slezské univerzity

  • Radim Šlezingr
  • 22.10.2020
Mimořádné upozornění rektora Slezské univerzity pro období 12. 10. – 1.11. 2020


Rektor upozorňuje studenty Slezské univerzity na mimořádné opatření, které prodlužuje ZÁKAZ OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI STUDENTŮ NA VÝUCE do 1. 11. 2020 do 23.59 hodin. Toto opatření se týká také účastníků kurzů celoživotního vzdělávání/Univerzity třetího věku.

Výjimku z tohoto opatření mají pouze studenti na klinické praxi zdravotnických studijních programů, jejichž přítomnost je možná.

 

Na základě usnesení vlády jsou přijata tato opatření:

  • je zakázána osobní účast na výuce,
  • zkoušky jsou povoleny do 10 osob,
  • vztahuje se také na kurzy celoživotního vzdělávání,
  • výjimka pro klinickou a praktickou výuku a praxi ve studijních programech: všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a další zdravotnické studijní programy,
  • výjimka pro pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách.
  • je zakázáno ubytování studentů na kolejích (výjimky najdete zde)


Pro další informace sledujte proto konkrétní opatření, jež v souvislosti s usnesením vlády vydají děkani, resp. ředitelé jednotlivých součástí a jež budou zveřejněna na fakultních a ústavních webových stránkách.