Aktualizováno! Mimořádné upozornění rektora Slezské univerzity

 • Radim Šlezingr
 • 13.05.2021
Upozorňujeme studenty, že k dosavadním vydaným opatřením začala platit povinnost testování na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 u těch studentů, kterým je v rámci rozvolňování protiepidemických opatření umožněn od 26. dubna 2021 návrat do prostor Slezské univerzity. Testování studentů bude od 10. 5. 2021 v prostorech Fakulty veřejných politik v Opavě provádět poskytovatel zdravotních služeb. Upozorňujeme, že na testování je třeba se objednat (viz odkaz dále).

Preventivní testování zaměstnanců Slezské univerzity na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2.

Podmínky antigenního testování studentů na SARS-CoV-2 v prostorách Slezské univerzity.

Rektor Slezské univerzity vydal rozhodnutí číslo 11/2021 a I. Změny a doplnění RR č. 11/2021, které upravují Podmínky osobní přítomnosti studentů na vzdělávání. Podle nich a na základě Usnesení vlády č. 433 ze dne 3. května 2021 a mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví je omezen provoz vysokých škol tak, že je zakázána osobní přítomnost studentů a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání:

 • na výuce a zkouškách

Tento zákaz se nevztahuje na:

 • účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů,
 • zkoušky, je-li mezi jednotlivými osobami rozestup minimálně 1,5 metru,
 • účast na individuálních konzultacích nebo při poradenských službách (pouze jeden student a jeden akademický pracovník nebo jiná osoba),
 • konání přijímacích zkoušek na vysoké školy tak, že je mezi jednotlivými osobami rozestup minimálně 1,5 metru.

 

Zároveň rektor Slezské univerzity v Opavě s platností od 24. dubna 2021 zakazuje všem studentům, kteří nesplňují podmínky uvedené výše, osobní přítomnost na vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě. Student, který se vzdělávání může účastnit, nesmí mít žádné příznaky onemocnění COVID-19 a musí prokázat splnění podmínek stanovených mimořádným opatřením, tj. zároveň musí doložit, že:

 • prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
 • nebo má certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a uplynulo nejméně 14 dní od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu,
 • nebo mu byl poskytovatelem zdravotních služeb proveden PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, a to s negativním výsledkem, který není starší 48 hodin (platnost testu stanovuje nařízení vlády),

nebo musí před zahájením osobní přítomnosti na studiu, zkoušce nebo ubytování na kolejích absolvovat v prostorách univerzity preventivní POC antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2; v případě pravidelné výuky je student povinen opakovat testování každých 7 dní (platnost testu stanovuje nařízení vlády).


Provoz vysokých škol je dále omezen i v oblasti ubytování tak, že v ubytovacích zařízeních vysokých škol je zakázáno poskytování ubytování studentům vysokých škol, kteří mají na území České republiky jiné bydliště, s výjimkou studentů, kteří se mohou účastnit vzdělávání. 

Současně je omezeno konání přijímacích zkoušek na vysoké školy formou osobní přítomnosti. Osobní přítomnost uchazečů o přijetí ke studiu na vysoké škole na přijímací zkoušce bude umožněna pouze uchazečům, kteří nemají žádné příznaky onemocnění COVID-19 a zároveň:

 • předloží doklad vydaný poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku PCR testu nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky,
 • nebo předloží doklad vystavený určeným zaměstnancem součásti o provedeném samotestu,
 • nebo doloží některou ze skutečností - prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 nebo má certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19.