Aktualizováno! Mimořádné upozornění rektora Slezské univerzity

  • Radim Šlezingr
  • 25.02.2021
Mimořádné upozornění rektora Slezské univerzity pro období do 28. února 2021

Rektor upozorňuje studenty Slezské univerzity na mimořádné opatření, které ZAKAZUJE OSOBNÍ PŘÍTOMNOST STUDENTŮ NA VÝUCE. Původně mělo toto opatření platit do 24. 11. 2020. Podle veřejných zdrojů rozhodla vláda svými usneseními o prodloužení platnosti restrikcí minimálně do 28. února 2021. Situaci budeme dále sledovat a aktualizovat. Toto opatření se týká také účastníků kurzů celoživotního vzdělávání/Univerzity třetího věku.

Výjimku z tohoto opatření mají pouze studenti na klinické a praktické výuce a praxi zdravotnických studijních programů, jejichž přítomnost je možná.

Rektor Slezské univerzity doporučujeme setrvat v online režimu výuky. Pro další informace prosím sledujte konkrétní opatření, jež v souvislosti s usnesením vlády vydají děkani, resp. ředitelé jednotlivých součástí a jež budou zveřejněna na fakultních a ústavních webových stránkách.

Na základě aktuálního usnesení vlády jsou přijata tato opatření:

  • Je zakázána osobní účast na výuce,
  • zkoušky jsou povoleny do 10 osob,
  • vztahuje se také na kurzy celoživotního vzdělávání,
  • výjimka platí pro klinickou a praktickou výuku a praxi ve studijních programech: všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a další zdravotnické studijní programy,
  • výjimka platí pro pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách nebo školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
  • od 11. 1. do 28. 2. 2021 platí výjimka pro účast na přijímacích zkouškách na vysoké školy za účasti nejvýše 10 osob,
  • od 11. 1. do 28. 2. 2021 platí výjimka pro účast na individuálních konzultacích (pouze jeden student a jeden akademický pracovník),
  • je zakázáno ubytování studentů na kolejích (výjimky najdete zde).