Závěrečná konference projektu Rozvoj vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě

  • Martina Jašková
  • 29.07.2022
Závěrečná konference projektu Rozvoj vzdělávání na Slezské univerzitě v OpavěVážená kolegyně, vážený kolego,

 

dovolujeme si Vás jako bývalého či stávajícího člena našeho projektového týmu projektu ESF „Rozvoj vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě“ (CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002400) pozvat na závěrečnou konferenci projektu, která se bude konat ve dnech 15. - 16. září 2022 v Buly aréně v Kravařích.

 

Program konference dne 15. 9. 2022

12.00                   Setkání účastníků, oběd

13.30 – 13.45     Zahájení, úvodní informace - Doc. Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D., hlavní řešitel projektu, prorektor Slezské univerzity v Opavě pro strategii a komunikaci

13.45 – 14.15      Výstupy projektu ESF 2400 a jeho finalizace – PaedDr. Jiří Helešic, Ph.D.

14.15 – 14.45      Financování projektu ESF po dobu jeho realizace - Ivana Volná

14.45 – 15.15      Cofeebreak

15.15 – 17.15     Možnosti financování výzkumu a význam kvalitní projektové podpory – Mgr. Ida Součková Olšová, vedoucí Grantového oddělení Odboru výzkumu rektorátu Masarykovy univerzity, předsedkyně České asociace manažerů a administrátorů ve výzkumu, z. s. (CZARMA)

17.30 – 18.00      Společný diskusní prostor

18.00 – 19.00      Večeře formou rautu

19.00                   Večerní program – PoPlaCh Stand-up comedy show

 

Program konference dne 16. 9. 2022

8.30                      Setkání účastníků – ranní cofeebreak

9.00 – 10.30       Nový Operační program Jan Amos Komenský – možnosti využití ze strany vysokých škol – Mgr. Bc. David Póč, ředitel strategického projektu MU 2021+ (Masarykova univerzita)

10.30 – 11.30     Aktuální stav projektu z Národního plánu obnovy (NPO) – představení kompletního projektového záměru, harmonogram realizace projektu, spolupráce na realizaci projektu, aktuality – Ing. Libor Chlebiš (SU)

11.30 – 12.00       Ukončení konference

12.00                    Závěrečný oběd

 

Účast, ubytování i strava jsou zdarma (hrazeno z nákladů projektu ESF). Ubytovací kapacity jsou omezené, proto prosíme v případě zájmu o tuto službu o včasnou registraci. Dopravu na místo konání si účastníci zajišťují sami; úhrada z prostředků projektu je možná pouze pro aktuální zaměstnance ESF projektu.

 

Organizační tým: ivana.volna@slu.cz , katerina.novackova@slu.cz , martina.jaskova@slu.cz

 

Poslední aktuality

Zobrazit všechny aktuality