Aktualizováno! Mimořádné upozornění rektora Slezské univerzity

  • Radim Šlezingr
  • 23.04.2021
Mimořádné upozornění rektora Slezské univerzity k podmínkám osobní přítomnosti studentů na výuce pro období od 12. dubna 2021 a upozornění na vydání rozhodnutí o preventivním testování zaměstnanců Slezské univerzity na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2.

Preventivní testování zaměstnanců Slezské univerzity na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2.

Rektor upozorňuje studenty Slezské univerzity na mimořádné opatření, které ZAKAZUJE OSOBNÍ PŘÍTOMNOST STUDENTŮ NA VÝUCE. Podle veřejných zdrojů rozhodla vláda svými usneseními pro období od 12. dubna 2021 do odvolání o prodloužení platnosti restrikcí. Situaci budeme dále sledovat a aktualizovat. Toto opatření se týká také účastníků kurzů celoživotního vzdělávání/Univerzity třetího věku.

Výjimku z tohoto opatření mají pouze studenti na klinické a praktické výuce a praxi zdravotnických studijních programů, jejichž přítomnost je možná.

Rektor Slezské univerzity doporučujeme setrvat v online režimu výuky. Pro další informace prosím sledujte konkrétní opatření, jež v souvislosti s usnesením vlády vydají děkani, resp. ředitelé jednotlivých součástí a jež budou zveřejněna na fakultních a ústavních webových stránkách.

Na základě aktuálního usnesení vlády jsou přijata tato opatření:

  • Je zakázána osobní účast na výuce,
  • zkoušky jsou povoleny do 10 osob,
  • vztahuje se také na kurzy celoživotního vzdělávání,
  • výjimka platí pro klinickou a praktickou výuku a praxi ve studijních programech: všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a další zdravotnické studijní programy,
  • výjimka platí pro pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách nebo školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
  • od 12. 4. 2021 do odvolání platí výjimka pro účast na přijímacích zkouškách na vysoké školy za účasti nejvýše 20 osob,
  • od 12. 4. 2021 do odvolání platí výjimka pro účast na individuálních konzultacích (pouze jeden student a jeden akademický pracovník),
  • je zakázáno ubytování studentů na kolejích (výjimky najdete zde).