Aktualizováno! Mimořádné upozornění rektora Slezské univerzity

  • Radim Šlezingr
  • 19.10.2020
Mimořádné upozornění rektora Slezské univerzity pro období 12. – 25. 10. 2020.


Rektor upozorňuje studenty Slezské univerzity na to, že bylo přijato nové krizové opatření vlády ČR, které v období od 12. do 25. 10. 2020 ZAKAZUJE OSOBNÍ PŘÍTOMNOST STUDENTŮ NA VÝUCE. Toto opatření se týká také účastníků kurzů celoživotního vzdělávání/Univerzity třetího věku.

Výjimku z tohoto opatření mají pouze studenti na klinické praxi zdravotnických studijních programů, jejichž přítomnost je možná.

Pro další informace sledujte proto konkrétní opatření, jež v souvislosti s usnesením vlády vydají děkani, resp. ředitelé jednotlivých součástí a jež budou zveřejněna na fakultních a ústavních webových stránkách.


Dodatečné upřesnění MŠMT

Na základě usnesení vlády č. 1022 ze dne 12. října 2020:

  • je zakázána osobní účast na výuce,
  • zkoušky jsou povoleny za přítomnosti maximálně 10 osob,
  • vztahuje se také na kurzy celoživotního vzdělávání,
  • výjimka pro klinickou a praktickou výuku a praxi ve studijních programech: všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a další zdravotnické studijní programy,
  • výjimka pro pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách.