Srdce studentstva není jen připomínkou role studentů v listopadových událostech, ukrývá i poselství pro budoucí generace

  • Martin Kůs
  • 25.11.2019
OPAVA - Odhalení plastiky Srdce studentstva, které odstartovalo připomínku 17. listopadu roku 1939 a 1989 a role studentů při těchto událostech, a které se uskutečnilo 14. listopadu 2019 v opavské Mírové ulici, neodkazuje pouze k minulosti. Naopak, jeho poselství míří také k budoucím generacím opavských a karvinských studentů, s klidným svědomím můžeme říci, že ke všem budoucím studentům.
Po odhalení Srdce studentstva, audiovizuální projekci historických událostí v Opavě, promítaných na stěnu univerzitní budovy a hudební vložce Komorního pěveckého sboru Slezské univerzity v Opavě přišel na řadu happening organizovaný Studentskou unií Slezské univerzity. Jeho záměrem bylo přihlášení se ke studentské deklaraci, která si klade za cíl zdokumentovat nejen vztah současné generace k hodnotám, za něž bojovali rodiče současných VŠ studentů, ale také jejich postoje k aktuálním problémům dnešního světa: ochrany životního prostředí, migraci, politice i školství a budoucnosti vysokých škol. K deklaraci bylo možné přihlásit se otiskem ruky přímo při ceremoniálu. Následně byla urna s poselstvím dalším generacím uložena do časové schránky u paty uměleckého díla.


„Sounáležitost, tolerance a láska dýchaly na příchozí během celého večera. Fakt, že se nejedná pouze o oslavy, připomnělo také scénické čtení členů divadelního souboru Dramkrou při Slezské univerzitě v Opavě a následná debata s reálnými protagonisty listopadových událostí 1989 na Opavsku. Těžké téma, uchopené s obdivem, úctou a vděčností vnášelo slzy do očí i těm, kteří přišli jen ze zvědavosti. Sled událostí před, během a po revoluci je důležitým milníkem nejen pro společnost, ale i pro jedince. Hrdinové všedních dnů, kteří svým jednáním ovlivnili například i možnost vzniku Slezské univerzity. A setkání s takovými osobnostmi zůstane v srdci celý život,“ tak popisuje navazující program studentka třetího ročníku bakalářského dvouoborového studia Němčina-Italština Eva Gladkovová, která dodává: „Vzpomínky na rok, který by nám měl zůstat inspirací do budoucna, zakončil skvělý Thom Artway s jeho kapelou. Kromě jejich vlastní tvorby zazněla i symbolická skladba Karla Kryla, symbolu oné známé nesvobody, jež rozžehnala ve všech přítomných naději na lepší časy i v dnešní politicky rozostřené situaci.“

Vedle bohatého a atraktivního programu, který celý večer 14. listopadu 2019 na Slezské univerzitě v Opavě provázel, byli studenti vyzváni k tomu, aby napsali esej, ve které se svěří se svými pohledy a postoji k listopadu 1939 a 1989. Možná i pro samotného vyzyvatele, Studentskou unii Slezské univerzity, byl milým překvapením nejen počet vypracovaných prací, ale i jejich vysoká myšlenková hloubka a úroveň. Abyste ani vy nebyli ochuzeni o zajímavé pohledy a názory svých spolužáků, nabízíme vám čtyři vybrané eseje, které si můžete otevřít zde: