Slezská univerzita v Opavě pomáhá Moravskoslezskému kraji - připravila metodiku a nástroje sledování finančního zdraví obcí

  • Martin Kůs
  • 09.01.2019
OSTRAVA, OPAVA - Víte, že Slezská univerzita v Opavě pomáhá obcím v Moravskoslezském kraji? Připravila metodiku a nástroje pro sledování finančního zdraví obcí. Také o tom hovoří v rozhovoru náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Jaroslav Kania. Více v přiloženém článku.

Právě ve spolupráci se Slezskou univerzitou v Opavě vloni vytvořil Krajský úřad Moravskoslezského kraje metodiku a nástroje sledování finančního zdraví obcí. Na toto téma, ale všeobecně na téma zadluženosti kraje a obcí, hovoří v rozhovoru náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro finance, majetek a investice Jaroslav Kania.

Více v přiloženém článku.

My jen doplňujeme, že ze strany Slezské univerzity v Opavě se projekt řešil na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné pod vedením hlavního řešitele doc. Ing. Mariana Lebiedzika, Ph.D. Cílem bylo vytvořit ucelenou jednoduchou metodiku pro hodnocení finančního zdraví municipalit, která by byla v podobě volně dostupného softwaru umístěna na internetových stránkách Moravskoslezského kraje.

Na projektu pracoval realizační tým od poloviny roku 2017. V únoru 2018 byl v Karviné připraven první návrh příslušného software, v polovině roku byla spuštěna beta-verze, otestovány zkušební verze jednotlivých funkcí a následně zahájeno dotazníkové a připomínkové řízení v jednotlivých obcích kraje. Po doplnění a úpravách funkcí připomínkovaných spolupracujícími obcemi řešitelé finální metodiku představili 1. listopadu 2018 zadavateli.

Tento software umožňuje představitelům obcí a měst, které se do projektu zapojí, zjistit prostřednictvím jednoznačně definovaných a interpretovatelných ukazatelů v jakém stavu se nachází jejich obec z hlediska finančního zdraví. Za hlavní přínos projektu je považováno výrazné zlepšení informovanosti obcí a měst o jejich finančním zdraví a případných rizicích, které s případný dalším nezodpovědným hospodařením souvisí.


Část karvinského realizačního projektového týmu při jednání. Foto: Lenka Přečková/OPF Karviná