Zemřel profesor Martin Černohorský

  • Karin Martínková
  • 10.02.2024
Sdílíme s vámi zprávu z nejsmutnějších. Právě jsme se dozvěděli, že zemřel první rektor naší univerzity prof. Martin Černohorský, vynikající fyzik a matematik, který se zcela zásadním způsobem zasadil o vznik naší univerzity, a který také určoval první léta jejího rozvoje. Ještě vloni v září jsme měli příležitost těšit se z jeho úsměvu a vitality, když přijel do Opavy přijmout náš hold ke svým 100. narozeninám. Nyní sdílíme hluboký smutek s jeho blízkými a prosíme všechny, kdo jste tohoto vzácného člověka znali, abyste mu věnovali tichou vzpomínku.

Poslední rozloučení s panem profesorem Martinem Černohorským, emeritním rektorem Slezské univerzity v Opavě, zakladatelem České konference rektorů, se uskuteční ve čtvrtek dne 22. února 2024 od 14:00 v Krematoriu města Brna, Jihlavská 756/1.

Úmrtní oznámení prof. M. Černohorského
Kondolenční dopis předsedkyně ČKR rektorovi a akademické obci Slezské univerzity
Kondolenční dopis rektora Ostravské univerzity rektorovi Slezské univerzity
Kondolence Univerzity Palackého v Olomouci
Kondolence Mendelovy univerzity v Brně