První rektor naší univerzity oslavil 100 let. Jeho jméno nově nese aula

  • Karin Martínková
  • 05.09.2023
Byla to velká sláva a úžasné setkání. První rektor naší univerzity profesor Martin Černohorský dne 31. srpna oslavil sté narozeniny a v pondělí 4. září přijel zúčastnit se slavnostního aktu, jímž naše nejkrásnější aula nadále ponese jeho jméno. Podobné cti se v historii Slezské univerzity někomu dostalo vůbec poprvé.

Text: Karin Martínková
Foto: David Vaniš

S jiskrou v očích a milým úsměvem přijel prof. Černohorský ze svého rodného Brna, aby jej při vstupu na univerzitní půdu přivítal spontánní potlesk zúčastněných hostů, kteří se dostavili k slavnostnímu ceremoniálu. A nebyli to hosté ledajací. Kromě stávajícího nejvyššího vedení naší univerzity, primátora statutárního města Opavy a bývalého kvestora Slezské univerzity, nynějšího náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje se k slavnostnímu aktu přivítání prvního rektora dostavili i pamětníci, z nichž někteří dostali příležitost formou projevu během slavnostního aktu zavzpomínat na dobu před 33 lety, kdy vrcholilo úsilí o založení jediné slezské univerzity u nás. Za všechny jmenujme bývalého primátora Opavy doc. Jana Mrázka a tehdejšího náměstka primátora a prvního tajemníka tehdejší Filozofické fakulty v Opavě Ing. Jindřicha Hrušku. Poselství jednoho z nejvýznamnějších fyziků u nás, prof. Jiřího Bičáka, který je považován za zakladatele české školy relativistických astrofyziků a který se ze zdravotních důvodů nemohl dostavit osobně, přednesl prorektor doc. Pavel Tuleja. Vřele byla též přivítána přítomnost dalšího člena tehdejšího přípravného výboru a neúnavného propagátora myšlenky Slezské univerzity PhDr. Artura Sommera. Ostatně nelehký zápas o zřízení naší univerzity ve svém projevu, za který sklidil mohutný aplaus téměř zaplněné auly, zmínil i sám jubilant.

„Slezská univerzita si velmi dobře uvědomuje, za co vše profesoru Černohorskému vděčí“, konstatuje její rektor Tomáš Gongol a pokračuje: „Jeho jmenování prvním rektorem 1. 3. 1992 završilo vznik univerzity v Opavě a nastartovalo období intenzivní práce. Pamětníci vzpomínají, že podmínky pro výuku na mladé univerzitě byly těžké. V budovách zděděných po aparátu komunistické strany dostali akademici jen stůl a židli a měli omezený přístup ke knižním zdrojům a další, dnes již samozřejmé, výbavě. Jen díky velkému úsilí a entuziasmu všech, kterým byl prvním rektor příkladem, měla Slezská univerzita po šesti letech nejen svou identitu a zajišťovala běžný provoz v oblasti vzdělávání a výzkumu, ale také již obdržela akreditaci pro první doktorská studia a právo konat habilitační a profesorská řízení. Až postupně přibývaly také další budovy pro výuku, první nabídka kurzů Univerzity třetího věku a spolupráce se zahraničními vysokými školami…“

S určitostí to nebyly jen zásluhy o vznik Slezské univerzity a její počáteční rozvoj, ale též jubilantova osobnost, co motivovalo mnoho návštěvníků akce k osobním, emotivním blahopřáním a vzpomínkám. Na ně byl prostor bezprostředně po odhalení nové bronzové desky, která, stejně jako obraz a jmenovka prof. Černohorského v aule samotné, od nynějška hlásá dedikaci tohoto výjimečného univerzitního prostoru osobě svého prvního rektora.

Přípitek jubilantovi a skvělý výkon Komorního pěveckého sboru Slezské univerzity ukončily oficiální část slavnostního aktu, po které se pozvaní hosté odebrali k malému občerstvení. Nezbývá než doufat, že všechna upřímná přání pevného zdraví dojdou svého naplnění a prof. Černohorský bude obohacovat náš svět ještě dlouhou dobu. Vždyť teprve začíná svou druhou stovku, jak vtipně poznamenal prof. Miroslav Engliš v roli moderátora slavnostního aktu.


Ještě více fotografií naleznete ve fotogalerii a aftermovie  v naší videogalerii

Gratulanti: primátor SMO T. Navrátil a rektor SU T. Gongol Gratulanti: primátor SMO T. Navrátil a rektor SU T. Gongol
Příchod jubilanta Příchod jubilanta
Pohled na předsednický stůl Pohled na předsednický stůl
Gratulace rektora SU Gratulace rektora SU
Gratulace Ing. Hrušky Gratulace Ing. Hrušky
Pohled do auly Pohled do auly
Jubilantův projev Jubilantův projev
Gratulace prof. Engliše Gratulace prof. Engliše
Odhalení dedikační desky Odhalení dedikační desky
Dedikační deska Dedikační deska
S darovanou fotografií Ing. Kanii (druhý zprava) S darovanou fotografií Ing. Kanii (druhý zprava)
Gratulace PhDr. Sommera Gratulace PhDr. Sommera
Slavnostní přípitek Slavnostní přípitek
Gratulace primátora SMO T. Navrátila Gratulace primátora SMO T. Navrátila
Vystoupení Komorního pěveckého sboru SU Vystoupení Komorního pěveckého sboru SU
Prof. Černohorský v zajetí médií Prof. Černohorský v zajetí médií
Gratulace prof. Štreita Gratulace prof. Štreita
Vzácná fotografie: galerie 5 rektorů SU spolu s prof. Stuchlíkem, po roce 1991 pověřeným  řízením SU Vzácná fotografie: galerie 5 rektorů SU spolu s prof. Stuchlíkem, po roce 1991 pověřeným řízením SU