STARS EU získala finanční podporu a statut “Evropské univerzity”

  • Lenka Kendeová
  • 04.07.2023
Aliance evropských univerzit STARS EU, jejíž součástí je i Slezská univerzita, získala čtyřletý grant ve výzvě programu Erasmus+ "Evropské univerzity". Aliance, kterou koordinuje Hanze University of Applied Sciences, na své aktivity získala celkem 12,4 mil. EUR, na Slezskou univerzitu připadne 1,32 mil. EUR. Díky finanční podpoře bude STARS EU pokračovat v prohlubování stávající spolupráce s cílem urychlit proces transformace vysokoškolského vzdělávání směrem k plnohodnotné “Evropské univerzitě".

Text: doc. PhDr. Michaela Weiss, Ph.D.


„Jsem nesmírně rád, že se podařilo zúročit několikaletou snahu aliance STARS EU o získání statutu Evropské univerzity. Tato platforma má potenciál posílit internacionalizaci Slezské univerzity a ještě hlouběji nás propojit s osmi partnerskými univerzitami, se kterými pracujeme na společných projektech, mikrocertifikátech a působíme při transformaci našich regionů. Očekávám, že nyní se do spolupráce zapojí ještě více studentů a zaměstnanců Slezské univerzity,“ reagoval rektor Slezské univerzity Tomáš Gongol. 

 

V roce 2023 podpořila Evropská komise sedm aliancí, které doplňují stávajících 43 uskupení, které byly podpořeny v předchozích výzvách. STARS EU přispívá k naplnění iniciativy "Evropské univerzity”: jedné z klíčových činností, jejichž prostřednictvím chce EU vytvořit evropský prostor vysokoškolského vzdělávání. EU podporuje mezinárodní aliance mezi evropskými univerzitami s cílem podporovat evropské hodnoty a identitu a posilovat kvalitu a konkurenceschopnost evropského vysokoškolského vzdělávání. Grant, který aliance STARS EU obdržela, jí umožní rozšířit a realizovat svou dlouhodobou vizi podpory regionální transformace směrem k udržitelné budoucnosti na lokální, meziregionální a mezinárodní úrovni. Dále přispěje k tomu, aby se STARS EU stala předním aktérem v oblasti vzdělávání a výzkumu na světové úrovni, který bude nabízet inkluzivní vzdělávání pro studenty z celého světa a zároveň bude podporovat vznik mezinárodního, multidisciplinárního výzkumného prostředí založeného na řešení aktuálních výzev.

"Všechny členské univerzity aliance STARS EU jsou nadšené a ochotné se vzájemně učit a inspirovat, aby zlepšily kvalitu svého vzdělávání a výzkumu a pomohly společně posílit Evropu. Financování nás navíc posune dál v našich ambicích ovlivňovat svět, ve kterém žijeme, a společně řešit společenské výzvy. Je to velký den pro Alianci, ale především pro naše studenty, partnery a Evropu jako celek," prohlásil koordinátor STARS EU Dick Pouwels z Hanze UAS.

Transformace regionů. Posílení komunit
STARS EU je aliancí devíti univerzit z různých koutů Evropy, které sdílejí stejné hodnoty a chtějí přispět k udržitelné budoucnosti Evropy a celého světa. V roce 2019 iniciovala Univerzita Hanze vznik aliance STARS EU. Díky úspěšné spolupráci vznikly nové inovativní nástroje, programy a postupy, do nichž se mohou zapojit studenti, učitelé i výzkumní pracovníci. Aliance spojila akademické pracovníky různých oborů a univerzit v rámci tematických zájmových skupin. Do spolupráci na regionální transformaci byly přizvány i externí subjekty, aby pomohly regionům urychlit přechod k digitální a udržitelné budoucnosti.

Členské univerzity STARS EU se zavázaly spolupracovat s místními a regionálními partnery, aby přispěly ke skutečné pozitivní změně. Společně sdílejí touhu otevírat univerzity okolnímu světu a tím zvyšovat společenský dopad svého vzdělávání a výzkumu.

Partnerskými univerzitami STARS EU jsou:
Hanze University of Applied Sciences (Nizozemsko), University of La Laguna (Španělsko), Polytechnic Institute of Bragança (Portugalsko), Bremen University of Applied Sciences (Německo), Slezská univerzita v Opavě (Česko), University West (Švédsko), Cracow University of Technology (Polsko), University of Franche-Comté (Francie) a Aleksandër Moisiu University of Durrës (Albánie).