Ambasadoři studijního programu jsou připraveni! Zeptejte se jich na svůj obor

  • Radim Šlezingr
  • 10.03.2021
O dobré radě se říká, že má větší cenu než zlato. O tom, jestli je tento výrok pravdivý, se mohou přesvědčit i maturanti, kteří se rozhodují, na kterou vysokou školu půjdou. Slezská univerzita jim nyní nabízí možnost získat neocenitelné rady při výběru studijního oboru prostřednictvím nového pilotního programu pro podporu zájemců o studium s názvem Ambasador studijního programu.
Autor: Radim Šlezingr

Vybrat si správně studijní obor může být pro mladého člověka obtížné. Orientovat se ve velkém množství informací bývá složité, ty důležité jim naopak mohou chybět. Proto Slezská univerzita vybrala v pilotním programu své ambasadory bakalářských prezenčních studijních programů, které připravila na pomoc zájemcům o studium. Každý ambasador zájemci při výběru daného oboru rád pomůže. Stačí se ho jen zeptat!

Ambasadorem je současný student Slezské univerzity, který je připraven poradit zájemcům o konkrétní studium na naší univerzitě. Je to člověk „z bojiště“, který zná dané prostředí a v mnohém umí poskytnout informace „přímo na tělo“. Čerpá přitom zásadně z autentických znalostí nabytých vlastním studiem daného studijního programu a získaných zkušeností ze skutečného vysokoškolského prostředí.

Jaké to má výhody? Ambasador je připraven poradit každému maturantovi, protože je jen o pár let starší než on, a proto mu rozumí. Zároveň však již minimálně druhým rokem studuje program, na který se chce zájemce o studium zeptat. Ví, o čem program je, a poradí, jak náročné je jeho studium (které předměty obsahuje a které ne). Zájemcům také umí doporučit, jak se nejlépe připravit na přijímací zkoušky! K tomu všemu dokáže popsat studijní zázemí a vybavení a přidat praktické rady, jak to na vysoké škole chodí. Zároveň však nebude nikoho přemlouvat, ať jde k nám na Slezskou univerzitu studovat. Rozhodnutí nechá jen a jen na samotném studentovi.

Každý „Ambík“ má svou vizitku s kontakty u konkrétního studijního programu. Zájemci ho najdou na stránce výpisu oborů, když si rozkliknou konkrétní obor. Pak už stačí napsat ambasadorovi e-mail nebo mu zavolat. Více se můžete dočíst o ambasadorech studijního programu na webové stránce ambasadorprogram.slu.cz. Zároveň lze ještě dodat, že ambasadoři studijního programu jsou dílčí aktivitou programu ambasadoringu, který bude Slezská univerzita dále rozvíjet.