Ambasadorem je současný student Slezské univerzity, který je připraven poradit zájemcům o konkrétní studium u nás. Čerpá přitom zásadně z autentických znalostí nabytých vlastním studiem daného studijního programu a získaných zkušeností ze skutečného vysokoškolského prostředí.

To znamená, že připraven poradit ti je někdo, kdo je jen o pár let starší než ty, a proto ti rozumí. Zároveň však již minimálně 2. rokem studuje program, na který se chceš zeptat: má tedy dostatek znalostí a zkušeností, aby ti mohl poradit.