Katedru podnikové ekonomiky a managementu tvoří tým osmnácti akademických pracovníků, dvou pedagogických pracovníků a pěti interních doktorandů, jejich skladba odpovídá potřebám kvalifikační struktury a odborného zaměření reflektující aktuální potřeby trhu. Pracovníci se podílejí na realizaci vědecko-výzkumné činnosti, odborném publikování v impaktovaných, recenzovaných časopisech a své výstupy pravidelně prezentují na mezinárodních i tuzemských vědeckých konferencích a podílejí se na zpracování monografií a učebních textů. Katedra rozvíjí spolupráci se zahraničními i tuzemskými vysokými školami v oblasti výzkumné činnosti dále participuje a kooperuje s podnikatelskými subjekty, jejíž výstupy jsou pak viditelné v praktickém uplatnění prostřednictvím bakalářských a diplomových prací. V letech 2023-24 se katedra podílí na řešení mezinárodního vědeckovýzkumného projektu Visegrad Fund a v letech 2020-23 na řešení projektu v rámci mezinárodní sítě COST. Mezi úspěšně realizované projekty patří např. projekt Horizont 2020 v letech 2021-22. 

Široká paleta nabízených předmětů (vyučovány i v anglickém jazyce) je orientována do oblastí podnikové ekonomiky, managementu, personalistiky, projektového managementu, dopravní i distribuční logistiky, marketingu a rovněž oblasti obchodního práva, informační podpory podnikání a zakládání podniku a investování. Vyučované předměty respektují komplexní systémový vztah k problematice z pohledu informačního, aplikovatelného, rozhodovacího a funkčního. Variace předmětů se etablovala s ohledem na získání potřebné sumy vědomostí a faktografických poznatků využitelných v manažerských pozicích absolventů středního i vrcholového managementu budoucích zaměstnavatelů stejně jako v případě vedení vlastních podnikatelských aktivit v soukromém podnikání.

Katedra podnikové ekonomiky a managementu vznikla na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné v roce 2014 a vyprofilovala se z Katedry managementu a podnikání, Katedry logistiky, Katedry marketingu a Katedry práva. Současná podoba Katedry podnikové ekonomiky a managementu je základním kamenem fakulty garantujícím bakalářský a navazující magisterský studijní program Ekonomika a management, profesně orientované studijní programy Inovativní podnikání, Marketing, Management v sociálních službách a Digitální business. Bakalářský studijní program Ekonomika a management je možné studovat ve dvou specializacích: Obchod a marketing, Podnikání. Navazující studijní program Ekonomika a management je možné studovat ve třech specializacích: Obchod a marketing, Podnikání a Finance, účetnictví a daně. Od roku 2016 nabízíme studium v anglickém navazujícím studijním oboru Business Economics and Management v specializaci Marketing and Trade (www.masterinbusiness.cz) a od roku 2022 taky v anglickém bakalářském studijním programu Economics and Management. Katedra podnikové ekonomiky a managementu se významně podílí na výuce v doktorském studijním programu Ekonomika a management. Ve spolupráci s katedrou informatiky a matematiky pořádá katedra podnikové ekonomiky a managementu konferenci DEMSME (Decision making for Small and Medium-Sized Enterprises).

Aktuality

Článek v časopise E+M Ekonomie a Management Ilustrační obrázek: Článek v časopise E+M Ekonomie a Management
 1
13.03
Článek v časopise E+M Ekonomie a Management
Projekt HRM in V4 podpořený z International Visegrad Fund Ilustrační obrázek: Projekt HRM in V4 podpořený z International Visegrad Fund
 15
22.02
Projekt HRM in V4 podpořený z International Visegrad Fund
19. mezinárodní studentský seminář opět virtuálně na Opéefce Ilustrační obrázek: 19. mezinárodní studentský seminář opět virtuálně na Opéefce
 1787
25.11
19. mezinárodní studentský seminář opět virtuálně na Opéefce
Všechny aktuality