• Lenka Přečková
 • pem
 • 19.10.2021
 • Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

International Student Seminar

Obchodně podnikatelská fakulta pořádá tradiční studentský seminář zaměřený na prezentaci vlastního tématu v angličtině. Nejlepší prezentace vyhrají věcné ceny.
 • Veronika Novotná
 • pem
 • 20.05.2021
 • Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Tradiční mezinárodní studentský seminář opět virtuálně na Opéefce

Ve dnech 18. a 19. května 2021 organizovala naše Obchodně podnikatelská fakulta tradiční setkání studentů Politechniky Rzeszowske, Fakulty managementu a Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné. Tentokráte se akce účastnili i studenti z Ekonomické fakulty UMB v Banskej Bystrici.
 • Dagmar Labudková
 • pem
 • 14.05.2021
 • Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Mezinárodní konference Decision making for Small and Medium-Sized Enterprises (DEMSME 2021)

Ve dnech 13.-14. května jsme pořádali mezinárodní vědeckou konferenci Decision making for Small and Medium-Sized Enterprises (DEMSME 2021). Organizátory jsou Katedra podnikové ekonomiky a managementu a Katedra informatiky a matematiky.
 • Michal Stoklasa
 • pem
 • 29.04.2021
 • Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Projekt EFFECT SME z programu Horizont 2020

Inovační agentury se často potýkají s problémy při navrhování a realizaci podpůrných programů přispívajících k rozvoji start-upů a malých a středních podniků. Pro účinnou distribuci finančních prostředků a rozhodování o údržbě programů, redesignu nabídky a / nebo vytvoření zcela nových programů, které lépe vyhovují požadavkům, jsou zapotřebí metody a nástroje pro monitorování, hodnocení a posuzování dopadů.
 • Michal Stoklasa
 • pem
 • 28.04.2021
 • Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Best Paper na konferenci International Days of Science

Jarka, Pavla a Petra se účastnily online konference International Days of Science v Olomouci s článkem Influence of COVID-19 on Financing Business Activities: lessons learned from Self-Employed Persons, který byl zároveň vyhodnocen jako Best Paper.
 • Michal Stoklasa
 • pem
 • 20.04.2021
 • Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Kapitola v monografii od Palgrave

Téměř po dvou letech úprav se podařilo Jarce a Petře publikovat kapitolu "How Do Social Enterprises Deliver Tailored Support to Minority Entrepreneurs?" v knize The Palgrave Handbook of Minority Entrepreneurship, vydanou v nakladatelství Palgrave Macmillan.
 • Veronika Novotná
 • pem
 • 19.04.2021
 • Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
 • Staženo dne 19.05.2021

Virtuální International Student Seminar

Vyzkoušej si prezentaci v angličtině a získej 2.000Kč. Akce probíhá ONLINE v MS Teams.
 • Dagmar Labudková
 • pem
 • 14.04.2021
 • Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
 • Staženo dne 16.05.2021

Spolupráce s komunitním centrem Archa Karviná

Komunitní centrum Archa Karviná již několik let spolupracuje s naší fakultou. V komunitním centru již „žije, bydlí a pracuje“ naše studentka doktorského studia Pavla, která tím zlepšuje své komunikační schopnosti, kreativitu a řídí své vlastní projekty. Jelikož je KC financováno přes nadační fond založený firmou Heimstaden, tak jako bonus dostali i další noví spolupracovníci z řad studentů OPF své vlastní bydlení.
 • Dagmar Labudková
 • pem
 • 28.02.2021
 • Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Nový profesní studijní program Digitální business

Fakulta získala do mozaiky nabízených studijních programů další nablýskaný kousek. Tentokrát se jedná o profesní studijní program Digitální business v bakalářském stupni, a to v prezenční formě. Národní akreditační úřad udělil akreditaci na 5 let, a tak se program zařadí do nabídky již pro letošní cyklus přijímacího řízení. Zájemci o studium se do něj budou moci hlásit již začátkem května 2021.
 • Michal Stoklasa
 • pem
 • 24.02.2021
 • Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Další článek v časopise Sustainability

Další publikační zásah naší katedry v časopisu Sustainabilty do portfolia článků s impakt faktorem jde za dr. Bauerovou a dr. Braciníkovou. Kolegyně se v příspěvku věnují výsledkům svého výzkumu v oblasti nákupního chování a volby kanálů v době boomu online prodeje v ČR v roce 2019.