Složení

 • Ing. David Sventek, MBA - předseda
 • Mgr. Petra Ballová - 1. místopředsedkyně
 • Ing. Petr Koudela - 2. místopředseda
 • prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h.c.
 • Mgr. Zlata Holušová
 • Ing. Zdeněk Jiříček
 • Ing. Václav Klučka
 • Lenka Krótká
 • Ing. David Lamich, Ph.D.
 • Ing. Tomáš Navrátil
 • Mgr. Herbert Pavera
 • Ing. Jakub Unucka, MBA, Ph.D.
 • MUDr. Ladislav Václavec, MBA
 • Ing. Jan Wolf