Správu a koordinaci projektů rozvojových a operačních programů připravovaných a řešených na univerzitě zajišťuje Oddělení pro rozvoj společně s Centrem řízení projektů. Tato pracoviště poskytují řešitelům na rektorátě i na součástech metodickou a administrativní podporu při předkládání a řešení projektů, zajišťují projektové poradenství a koordinují přípravu a realizaci celouniverzitních projektů. V oblasti rozvojových programů se jedná o projekty Ministerstva mládeže, školství a tělovýchovy a projekty Fondu rozvoje vysokých škol, v oblasti operačních programů se jedná o projekty evropských strukturálních fondů a projekty regionální spolupráce.