Telefonní kontakty

Místnost

Tomáš Stanovský

Email: tomas.stanovsky@physics.slu.cz

Pracoviště