Mgr. Sabina Březinová

Email: sabina.brezinova@slu.cz

Mobilní kontakt:

+420 702 228 618

Pracoviště

01

Oddělení právní

Právník

Úsek prorektora pro studijní a sociální záležitosti

Oddělení právní

Telefonní kontakty

01

+420 553 684 624