Telefonní kontakty

01

+420 596 398 217

Místnost

01

A-A209

prof. PhDr. František Varadzin, CSc.

Email: varadzin@opf.slu.cz

Pracoviště

01

Katedra ekonomie a veřejné správy

profesor

Obchodně podnikatelská fakulta

Katedra ekonomie a veřejné správy