Telefonní kontakty

01

+420 553 684 831

Místnost

Ing. Libor Chlebiš, MPA

Email: libor.chlebis@slu.cz

Pracoviště