Telefonní kontakty

01

+420 553 684 266

Místnost

Mgr. Tereza Kapušová

Email: tereza.kapusova@physics.slu.cz

Pracoviště

01

Zástupce ředitele pro vědu, výzkum a zahraniční styky

Referent

Fyzikální ústav

Správa Fyzikálního ústavu

Zástupce ředitele pro vědu, výzkum a zahraniční styky