Telefonní kontakty

01

+420 553 684 823

Místnost

Bc. Jan Heger

Email: jan.heger@slu.cz

Pracoviště

01

Oddělení řízení strategických projektů

Odborný pracovník projektu

Úsek prorektora pro řízení projektů

Oddělení řízení strategických projektů