Telefonní kontakty

01

+420 596 398 343

Místnost

01

A-A105

Ing. Katrin Adamová

Email: katrin.adamova@opf.slu.cz

Pracoviště

01

Oddělení studijních a sociálních záležitostí

Studijní referent

Obchodně podnikatelská fakulta

Úsek proděkana pro studijní a sociální záležitosti

Oddělení studijních a sociálních záležitostí