Bc. Hana Glosová

Email: hana.glosova@fvp.slu.cz

Pracoviště

01

Úsek proděkana pro studijní a sociální záležitosti

Studijní referent

Fakulta veřejných politik v Opavě

Děkanát

Úsek proděkana pro studijní a sociální záležitosti

Telefonní kontakty

01

+420 553 684 124

Místnost

01

C-209