prof. PhDr. Dušan Janák, Ph.D.

Email: dusan.janak@fvp.slu.cz

Pracoviště

01

Ústav veřejné správy a regionální politiky

profesor

Fakulta veřejných politik v Opavě

Ústav veřejné správy a regionální politiky

Telefonní kontakty

01

+420 553 684 181

Místnost

01

C-515