Telefonní kontakty

01

+420 596 398 248

Místnost

01

A-A203

doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D.

Email: lebiedzik@opf.slu.cz

Pracoviště

01

Katedra ekonomie a veřejné správy

docent

Obchodně podnikatelská fakulta

Katedra ekonomie a veřejné správy