Telefonní kontakty

01

+420 553 684 680

Místnost

01

R-16

Ing. Jana Šindlerová

Email: jana.sindlerova@math.slu.cz

Position:

Official responsible for study and economic matter


Pracoviště

01

Referát pro ekonomické záležitosti

Studijní referent

Matematický ústav v Opavě

Správa Matematického ústavu

Referát pro ekonomické záležitosti