Telefonní kontakty

01

+420 553 684 393

Místnost

prof. Mgr. Jindřich Štreit

Email: jindrich.streit@fpf.slu.cz

Pracoviště

01

Institut tvůrčí fotografie

profesor

Filozoficko-přírodověd.fakulta

Institut tvůrčí fotografie