Telefonní kontakty

01

+420 553 684 470

Místnost

01

MR-214

prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.

Email: zdenek.jirasek@fpf.slu.cz

Pracoviště

01

Ústav historických věd

profesor

Filozoficko-přírodověd.fakulta

Ústav historických věd