Telefonní kontakty

01

+420 553 684 824

Místnost

Ing. Jan Podmol

Email: Jan.Podmol@slu.cz

Pracoviště

01

Oddělení řízení strategických projektů

Odborný pracovník

Úsek prorektora pro řízení projektů

Oddělení řízení strategických projektů