doc. PhDr. Gabriela Rykalová, Ph.D.

Email: gabriela.rykalova@fpf.slu.cz

Proděkanka pro vědu a zahraniční styky

Vedoucí Oddělení germanistiky

Zástupce vedoucího ÚCJ

Koordinátorka kombinovaného studia Oddělení germanistiky

     

                                                                                                          

Konzultační hodiny v prodlouženém zkouškovém období (12.8. - 30.8.2019):

pondělí 7:30 - 9:00 hod.   Vědecké zaměření:

                   Německá jazykověda

    

    

   Vzdělání:

   2015                Ukončení habilitačního řízení na OU v Ostravě (Doc.)

                           Téma habilitační práce: Das Partizip im Deutschen.

   2008                Obhajoba rigorózní práce na Slezské univerzitě v Opavě (PhDr.)

   Téma rigorózní práce: Entwicklungstendenzen in der Presse. Dargestellt an journalistischen Textsorten der deutschsprachigen Zeitungen.

    2004               Ukončení doktorského studia na Masarykově univerzitě v Brně (Ph.D.)

   Téma dizertační práce: Textsorten in der Tagespresse. Vergleich von österreichischen und deutschen Tageszeitungen.

   1992 – 1999   FF Ostravské univerzity, studijní obor Český jazyk – Německý jazyk, učitelství pro 3. stupeň (Mgr.)

   Téma diplomové práce: Textanalyse im Lehrwerk für DaF. Vergleich von zwei ausgewählten Lehrwerken. Textsortenvertretung im Hinblick auf Gebrauchstextsorten.

    

    

   Profesní dráha:

   od 12. 3. 2019 – Proděkanka po vědu a zahraniční styky

   od 1. 3. 2019   – Zástupce vedoucího Ústavu cizích jazyků

   od 1. 9. 2008   – Vedoucí Oddělení germanistiky na Ústavu cizích jazyků

   od 1. 9. 1999   – Ústav cizích jazyků, Slezská univerzita v Opavě

    

   Přednášková činnost na Julius-Maximilians-Universität ve Würzburku (Německo):            

   2019                Vermittlung der Sprachkompetenzen im DaF-Unterricht

   2018                Vermittlung der Sprachkompetenzen im DaF-Unterricht

   2016                Entwicklungstendenzen in der Tagespresse

   2015                Entwicklungstendenzen in der Tagespresse

   2014                Entwicklungstendenzen in der Tagespresse

    

    

   Řešitelka projektů

   ·       Analýza a interpretace textu“ (SGS/4/2018), Studentská grantová soutěž.

   ·       Realizace mezinárodní germanistické konference“ (03/ISIP/2016, 03/ISIP/2017), Interní soutěž Institucionálního plánu SU v Opavě.

   ·       Moderní přístupy k analýze a interpretaci textu“ (SGS/12/2016), Studentská grantová soutěž.

    

   Spolupráce a členství

   Členka předsednictva Svazu germanistů ČR

   Členka Kruhu moderních filologů

   Členka řídícího výboru Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Ostrava

   Členka pracovní skupiny MAP Čtenářská a matematická gramotnost

   Členka pracovní skupiny MAP II

    

    Vedení seminářů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

   Tipy a triky do hodin němčiny“, 2019.

   Kouzelná hra se slovy aneb jak se učit slovní zásobu“, 2017.

   Mit Texten motivieren“, 2016.

   Grammatik? Super!“, 2015.

    


   Publikační činnost

   Monografie a sborníky:
   •          Rykalová, G.: Das Partizip im Deutschen. Opava: Slezská univerzita v Opavě 2017. ISBN 978-80-7510-263-8.
   •          Kotůlková, V. / Rykalová G. (Hg.): Zentrum und Peripherie. Aus sprachwisenschaftlicher Sicht. Opava: Slezská univerzita v Opavě 2017. ISBN 978-80-7510-248-5.
   •          Weiss, M. / Rykalová, G. (Hg.): Modern Approaches to Text Analysis and Interpretation. Moderne Herangehensweisen an die Textanalyse und –interpretation. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2017. ISBN 978-80-7510-249-2.
   •          Kotůlková, V. / Rykalová G. (Hg.): Perspektiven der Textanalyse. Stauffenburg Verlag 2012. 350 S. ISBN: 978-3-86057-107-1.
   •          Rykalová, G.: Německy psaný tisk v hodinách němčiny. Práce s textem, vzorové analýzy, úlohy, didaktické testy. Opava 2011. ISBN 978-80-7248-645-8.
   •          Rykalová, G. / Vaňková, L. (Hg.): Neue Impulse in der tschechischen germanistischen Linguistik nach der Bologna-Reform. Brno: Tribun 2011. 116 S. ISBN: 978-80-263-0098-4.
   •          Kotůlková, V. / Rykalová G. / Molnár J.: DeuCze. Paralelní korpus a jeho využití v praxi. Opava: Slezská univerzita. 2010. ISBN 978-80-7248-624-3.
   • Rykalová, G.: Entwicklung in der Tagespresse. Dargestellt an journalistischen Textsorten der deutschsprachigen Zeitungen. SVH-Verlag 2009. ISBN 978-3-8381-0972-5.

     


    Odborné články a kapitoly v knihách:                                              

    ·       Rykalová, G.: Die Rolle der Termini in Kapitelüberschriften auf unterschiedlichen Ebenen der Fachlichkeit. In: Vaňková, Lenka (Hg.): Fach(sprach)lichkeit in fachlichem und nichtfachlichem Kontext. Berlin: Frank&Timme, 2019, str. 197-212.

    ·       Rykalová, G.: Übersetzung als Problemlösung. In: Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik 1/2018 (Bd. 32), str. 43-52. 

    ·       Rykalová, G. Wortspiele und idiomatische Wortverbindungen als harte Nuss für Übersetzer. In: ACC Journal 3/2017, str. 227-235.

    ·       Rykalová, G: Gestaffelte Korpora als Mittel zur Untersuchung des be-präfigierten Partizips. In: Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. Studia Germanistica Nr. 20, 2017, str. 71-78.

    ·       Rykalová, G.: Arbeit mit gestaffelten Korpora. In: Weiss, Michaela / Rykalová, Gabriela (Hg.): Modern Approaches to Text Analysis and Interpretation. Moderne Herangehensweisen an die Textanalyse und –interpretation. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2017, str. 80-93.

    ·       Rykalová, G.: Das deutsche Partizip im Zentrum und an der Peripherie. In: Kotůlková, Veronika / Rykalová Gabriela (Hg.): Zentrum und Peripherie. Aus sprachwisenschaftlicher Sicht. Opava: Slezská univerzita v Opavě 2017, str. 187-206.

    ·       Kotůlková, V. / Rykalová, G.: Modale Aspekte infiniter Konstruktionen. Eine Herausforderung für Übersetzer. In: Bohušová, Zuzana / Ďuricová, Alena (Hg.): Germanistik interdisziplinär. Beiträge der 22. Linguistik- und Literaturtage in Banská Bystrica. Schriftenreihe „Sprache & Sprachen in Forschung und Anwendung“. Hamburg: Verlag Dr. Kovač. 2016, str. 205-217.

    ·       Nálepová, J. / Rykalová, G.: Aufgabestellungen in tschechischen DaF-Lehr-Lernmitteln aus textlinguistischer Perspektive. In: Kiesendahl, Jana / Ott, Christine: Linguistik und Schulbuchforschung. Gegenstände - Methoden – Perspektiven. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG. 2015. ISBN 978-3-8471-0515-2, s. 157-176.

    ·       Rykalová, G.: Fachkommunikation in unterschiedlichen Fachstilen. In: Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. Studia Germanistica. Nr. 17, Ostrava 2015, S. 31-47.

    ·       Rykalová, G.: Stilistische Funktionen des deutschen Partizips. In Multicultural Approach to Text Analysis and Interpretation, eds. Michaela Weiss and Markéta Johnová. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2015. ISBN 978-80-7510-184-6, s. 4-22.

    ·       Kotůlková, V. / Rykalová G.: Sprachökonomie und Informationsverdichtung als textsortenspezifische Stilmittel. In: Bergerová, H. / Schuppener , G. / Szatmári, P. (Hg.): Text und Stil im Wandel – neue Perspektiven der Textlinguistik und Stilistik. Aussieger Beiträge. Jg. 9, 2015, s. 103-1118.

    ·       Rykalová, G.: Emotionalität in Printmedien. In: Vaňková, Lenka (Hg.): Emotionalität im Text. Tübingen: Stauffenburg Verlag 2014, ISBN 978-3-95809-506-9, s.  211-220.

    ·       Rykalová, G.: Jelen přeplotil skok. Kontrastiver Vergleich von Wortspielen und idiomatischen Wortverbindungen. In: Studia germanistica. Nr. 15. Ostravská univerzita 2014. ISSN 1803-408X, s. 17-27.

    ·       Rykalová, G.: Zeitungstexte im DaF-Unterricht. In: Deutsch als Fremdsprache der (Geistes)Wissenschaften. Didaktik – Deutsch als Fremdsprache. Brno 2013, S. 106-113. ISBN 978-80-263-0377-0.

    ·       Rykalová, G.: Standard und Standardvarietäten in Lehrbüchern für DaF. In: Hagemann, Jörg / Klein, Wolf Peter / Staffeldt, Sven: Pragmatischer Standard. Tübingen: Stauffenburg Verlag 2013, S. 305-316. ISBN 978-3-86057-118-7, ISSN 1430-4139.

    ·       Rykalová, G.: Kleine Korpora, große Korpora und Textsammlungen. Versuch einer korpustypologischen Zusammenschau. In: Kratochvílová, Iva / Wolf, Norbert R.: Grundlagen einer sprachwissenschaftlichen Quellenkunde. Tübingen: Gunter Narr 2013, S. 185-198.

    ·       Rykalová, G.: Zeitungstexte im DaF-Unterricht. In: Deutsch als Fremdsprache der (Geistes) Wissenschaften. Didaktik – Deutsch als Fremdsprache. Brno 2013, S. 106-113. ISBN 978-80-263-0377-0.

    ·       Rykalová, G.: Erste Schritte einer sprachwissenschaftlichen Textanalyse. In: Kotůlková, Veronika / Rykalová Gabriela (Hg.): Perspektiven der Textanalyse. Stauffenburg Verlag 2012. ISBN: 978-3-86057-107-1, S. 299-307.

    ·       Rykalová, G: Geschriebenes oder gesprochenes Deutsch? Über die Besonderheiten der Comicsprache. In: Jellitto-Piechulik, Gabriela / Księzyk, Felicja (Hg.): Germanistische Werkstatt 4. Deutsche Sprache und Literatur im Wandel. Opole 2011. ISSN: 1509-2178, S. 127-140.

    ·       Rykalová, G.: Komposita mit Partizip als zweiter Konstituente. Eine korpusgestützte Analyse. In: Kratochvílová, I. / Wolf, N. (Hg.): Kompendium Korpuslinguistik. Heidelberg, 2010. ISBN 978-3-8253-5793.

    ·       Rykalová, G: Emotionen in Comics. In: Studia germanistica. Nr. 6. Ostravská univerzita 2010. ISSN 1803-408X, S. 215-223.

    ·       Rykalová, G.: Das Interview – eine attraktive Darstellungsform. In: Spáčilová, L. / Vaňková, L. (Hg.): Germanistische Linguistik und die neuen Herausforderungen in Forschung und Lehre in Tschechien. Brno 2009.  ISBN 978-80-87192-05-4, S.157-167.

    ·       Rykalová, G.: Partizipien im deutsch-tschechischen Korpus. Erste Vorüberlegungen. In: Kratochvílová, I. / Nálepová, J. (Hg.): Sprache: Deutsch. Beiträge des internationalen germanistischen Symposiums Opava / Sambachshof. Opava 2008. ISBN 978-80-7248-463-8, S.108-112.

    ·       Rykalová, G.: Die heutige Tagespresse und ihre Textsorten. Teil II. In: Studia germanistica. Nr. 3. Ostravská univerzita 2008. ISBN 978-80-7368-631-4, ISSN 1803-408X, S.107-116.

    ·       Rykalová, G.: Börsenberichte in der deutschsprachigen Tagespresse. Sprachliche Besonderheiten dieser Textsortenvariante und Folgerungen für die Fachsprachendidaktik an tschechischen Hochschulen. In: Blahak / Piber (Hg.): Deutsch als Fachbezogene Fremdsprache in Grenzregionen. Bratislava 2008. ISBN 978-80-225-2606-7, S. 87-93.

    ·       Rykalová, G.: Zum Lesen motivieren. In: Burkhart, M. G. / Chebenová, V. / Dvorecký, M. a kol.(Hg.): Motivation für Deutsch. Nitra 2007, S.481-488.

    ·       Rykalová, G.: Die heutige Tagespresse und ihre Textsorten. Teil I. In: Studia germanistica. Nr. 2. Ostravská univerzita 2007, S. 93-105.

    ·       Rykalová, G.: Zeitung und Alltagssprache. Über die Entwicklungstendenzen in der Tagespresse. In.: Ondráková / Vaňková (Hg.): Germanistik an tschechischen Universitäten – Gegenwart und Zukunft. Hradec Králové / Ostrava 2007, S.115-120.

    ·       Rykalová, Gabriela: Das Problem der Objektivität bei der Berichterstattung. In: Sborník prací filozofické fakulty Brněnské univerzity, roč. 11, 2006, S. 91-97.

    ·       Rykalová, Gabriela: Textsorten in der deutschen und österreichischen Tagespresse. Ergebnisse einer Analyse. In: Sborník prací filozofické fakulty Brněnské univerzity, roč. 10, 2005, S. 101-109.

    ·       Rykalová, Gabriela: Infografiken und Texte. Ein Beitrag zur linguistischen Begriffsbestimmung. In: Kratochvílová, I. / Vaňková, L. (Hg.): Germanistik im Spiegel der Generationen. Festschrift für Prof. PhDr. Zdeněk Masařík, DrSc. zu seinem 75. Geburtstag. Slezská univerzita v Opavě / Ostravská univerzita 2004, S. 211-218.

    ·       Rykalová, Gabriela: Journalistische Textsorten und Ihre Einteilung. In: Sborník prací filozofické fakulty Brněnské univerzity, roč. 8, 2003, S. 85-93.

    Rykalová, Gabriela: Die Infografik in der österreichischen und tschechischen Tagespresse. In: Korčáková, J. / Beyer, J. (Hg.): Königgrätzer Linguistik- und Literaturtage. Hradec Králové 2003, S. 186-192.

    

   Učebnice:

   •          Autorka české mutace: Schritte international Neu 4, Glossar XXL Deutsch-Tschechisch – Německo-český slovníček. München: Hueber Verlag 2018. ISBN 978-3-19-801084-6.
   •          Autorka české mutace: Schritte international Neu 3, Glossar XXL Deutsch-Tschechisch – Německo-český slovníček. München: Hueber Verlag 2018. ISBN 978-3-19-401084-0.
   •          Autorka české mutace: Schritte international Neu 2, Glossar XXL Deutsch-Tschechisch – Německo-český slovníček. München: Hueber Verlag 2017. ISBN 978-3-19-721082-0.
   •          Autorka české mutace: Schritte international Neu 1, Glossar XXL Deutsch-Tschechisch – Německo-český slovníček. München: Hueber Verlag 2017. ISBN 978-3-19-421082-0.
   •          Členka autorského týmu: SUPER! 2. Němčina jako druhý cizí jazyk. München: Hueber Verlag 2015. ISBN: 978-3-19-001064-6.
   •         Členka autorského týmu: SUPER! 3. Němčina jako druhý cizí jazyk. München: Hueber Verlag 2015. ISBN: 978-3-19-001064-6. 

    

   Skripta, studijní opory:

   •          Rykalová, G.: Deutsche Phraseologie. Slezská univerzita v Opavě 2017.
   •          Rykalová, G.: Einführung in die Übersetzungwissenschaft. Slezská univerzita v Opavě 2017.
   •          Rykalová, G.: Übersetzung in Praxis. Slezská univerzita v Opavě 2017.
   •          Rykalová, G.: Jazyk německých médií. Slezská univerzita v Opavě 2017.
   •          Rykalová, G.: Textsorten in Printmedien. Slezská univerzita v Opavě 2017.
   •          Rykalová, G.: Německy psaný tisk v hodinách němčiny. Práce s textem, vzorové analýzy, úlohy, didaktické testy. Opava 2013. ISBN 978-80-7248-645-8.
   •          Rykalová, G.: Textlinguistik 1. Slezská univerzita v Opavě 2013.
   •          Rykalová, G.: Die Zeitung – ein Multimedium. Slezská univerzita v Opavě 2013.
   •          Rykalová, G.: Jazyk německých médií. Slezská univerzita v Opavě 2013.
   •          Rykalová, G.: Textsorten in Printmedien. Slezská univerzita v Opavě 2013.
   •          Rykalová, G.: Německá morfologie. Slezská univerzita v Opavě 2013.
   •          Kotůlková, V. / Rykalová, G. / Molnár, J.: DeuCze. Paralelní korpus a jeho využití v praxi. CD-ROM. Opava: Slezská univerzita. 2010. ISBN 978-80-7248-624-3.


   Překlady:

   •         Schritte international Neu 5. Glossarliste Deutsch-Tschechisch. Hueber Verlag 2019. ISBN 978-3-19-301086-5.
   •         Schritte international Neu 6. Glossarliste Deutsch-Tschechisch. Hueber Verlag 2019. ISBN 978-3-19-601086-2.

   Ostatní:

   •          Rykalová, Gabriela: Mysleme na budoucnost svých dětí. In: Cizí jazyky, 2012/2013, roč. 56, č. 3. ISSN 1210-0011, S. 41-42.


   Recenze:

   •          Recenze na knihu: Wolf, Norbert Richard (Hg.): Martin Luther und die deutsche Sprache – damals und heute. Heidelberg: Universitätsverlag Winter 2017, 217 s. ISBN 978-3-8253-6814-2. In Studia Germanistica. Nr. 22. Ostravská univerzita 2018. ISSN 1803-408X, s. 75-76.
   •          Recenze na knihu: Goldhahn, Agnes: Tschechische und deutsche Wissenschaftssprache im Vergleich: Wissenschaftliche Artikel der Linguistik. Berlin:  Frank & Timme Verlag, ISBN 978-3-7329 -0332 -0, 226 S.  In Aussiger Beiträge. Germanistische Schriftenreihe aus Forschung und Lehre. Bd. 11 Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 2017, s. 266-267.
   •          Recenze na knihu: Bergerová, Hana / Vaňková, Lenka et al.: Lexikalische Ausdrucksmittel der Emotionalität im Deutschen und im Tschechischen. Ostrava: Universität Ostrava 2015, 262 s. ISBN 978-80-7464-460-3. In Aussiger Beiträge. Germanistische Schriftenreihe aus Forschung und Lehre. Bd. 10 Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 2016, s. 159-161.
   •          Recenze na knihu: Vaňková Lenka et al. (Hg.): Emotionalität in deutschen und tschechischen Medientexten. Ostrava: Ostravská univerzita 2012, 207 s. ISBN 978-80-7464-187-9. In: Brünner Beiträge zu Germanistik und Nordistik 28/2014/1-2, ISBN 978-80-210-7213-8, ISSN 1803-7380, S. 238-240.
   •          Recenze na knihu: Kotůlková, Veronika (2009): Deutsche Determinativkomposita und ihre Äquivalente im Tschechischen. Eine korpusbasierte kontrastive Studie. Saarbrücken: Südwestdeutscher Verlag für Hochschulschriften, 147 Seiten. ISBN 978-3-8381-0448-5. In: Brünner Beiträge zu Germanistik und Nordistik. 16/2011/1-2. ISBN 978-80-210-5595-7, ISSN 1803-7380, S. 206-207.