doc. Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D.

Email: jiri.siostrzonek@fpf.slu.cz

Publikační činnost

Studium:
Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, katedra sociologie a andragogiky, 1992 Mgr.
Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, katedra sociologie a andragogiky, 2006 Ph.D.
Slezská univerzita Opava, FPF habilitace 2017 získání titulu doc.

Pedagogická činnost:
1992 – dosud, Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzity v Opavě, Institut tvůrčí fotografie
2013 – dosud, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, fakulta multimediální komunikace

Členství v radách a vědeckých orgánech:
1998 - dosud, člen Matice slezské v Opavě
1998 - dosud organizuje v Opavě mezinárodní festival dokumentárních filmů „Jeden svět“,
1997 - dosud se podílí se na dramaturgii multižánrového festivalu Další břehy a Domu umění v Opavě
2012 - dosud, člen redakční rady časopisu Hlučínsko – Vlastivědno -historický časopis Hlučínska.
2009 - 2011 - člen poroty mezinárodní fotografické soutěže „Trienále architektury,“ Krakov, Polsko
2007 – dosud, předseda poroty mezinárodní fotografické soutěže v Rybniku (Polsko) se zaměřením na industriální fotografii FOTOPEIN.
2006 - dosud, Člen Akademického senátu SU
2001 - dosud, Člen Akademického senátu FPF SU
1999 - Člen Syndikátu novinářů ČR
2001 – dosud, Člen mediální rady České televize Ostrava.
Odborná spolupráce s Institutem kulturologie na Vratislavské univerzitě v Polsku
Předseda občanského sdružení „Společnost přátel muzea Hlučínska“
2010 – dosud - Člen České andragogické společnosti
2014 – dosud - člen rady pro organizaci a pořádání mezinárodní fotograficko-sociologické konference v Zabrze, Polsko
2017 – dosud - Člen Vědecké rady FPF SU v Opavě

Významná ocenění:
2004 - medaile C. Lelka za kulturní přínos na Hlučínsku
2007 - cena statutárního města Opavy za dlouholetý kulturní přínos městu
2010 - Stříbrná medaile Slezské univerzity v Opavě
2014 - medaile C.Lelka za kulturní přínos městu
2015 - Čestné občanství města Dolní Benešov za rozvoj města
2018 – Zlatá medaile Slezské univerzity za dlouholetý přínos

Vědecké a umělecké monografie:
SIOSTRZONEK., J.: Zmizelá poezie opavských předměstí – Jaktaře, Kateřinek, Kylešovic. Vydal Lukáš Horký Surbanz 2018. ISBN 978-80-906351-5-9.
SIOSTRZONEK., J.: Pohlednice z Opavy 1908 – 1945. ITA Opava 2017. ISBN 978-80-906937-15.
SIOSTRZONEK., J.: Pohlednice z Opavy 1893 – 1918. Slezská univerzita v Opavě 2016. ISBN 978-80-7510-202-7.
SIOSTRZONEK, Jiří. Fotografické zápisky. 1937 – 1967. Opava město mezi poezií a tragédií. OKO, Opava 2016. ISBN 978-80-905991-2-3.
SIOSTRZONEK, Jiří. Jaromír Čejka – Jižní Město, fotografický projekt z pražského sídliště z počátku osmdesátých let 20. století. PositiF, Praha 2014. ISBN 978–80–87407–11–0.
SIOSTRZONEK, Jiří. Návrat domů aneb cesta legionáře Václava Balcara kolem světa. PositiF, Praha 2013. ISBN 978–80–87407–07–3.
SIOSTRZONEK, Jiří. Jaroslav Charfreitág -Cesta do Nového světa 1902–1903. PositiF, Praha 2013. ISBN 978–80–87407–07–3.

Kapitoly ve vědeckých monografiích:
SIOSTRZONEK, Jiří. David Macháček Den po dni. Praha: Zeď, 2019. 274 s. Česky. ISBN 978-80-906351-7-3.
SIOSTRZONEK, Jiří. Fotografické zápisky 1937 – 1967. Opava – město mezi poezií a tragédií. Opava: ITF FPF SU, 2019 (2. vydání). 239 s. Česky.
SIOSTRZONEK, Jiří [text], DURCZAK, Ondřej [fotografie]. Karvinsko. Ostrava: FotoD, 2019. 144 s. Česky. ISBN 978-80-906937-5-3.
SIOSTRZONEK, Jiří. Opava a její řeka. Fotografie a pohlednice do roku 1945. Frýdek-Místek: Surbanz, 2019. 276 s. Česky. ISBN 978-80-906351-7-3.
SIOSTRZONEK, Jiří. Vladimír Birgus. Tak mnoho, tak málo. Fotografie z let, kdy se tak mnoho muselo a tak málo smělo / So Much, So Little. Photographs from the Years When So Much was Demanded and So Little Was Allowed. Praha: KANT, 2019. 90 s. Česky, anglicky. ISBN 78-80-7437-295-7.
SIOSTRZONEK, Jiří. Tak mnoho, tak málo. Text k výstavě Vladimíra Birguse, Dům u Černé Matky Boží, Praha.
SIOSTRZONEK, Jiří. Můj svět. Deset let fotografické soutěže. Opava: Charita Opava, 2019. 133 s. ISBN 978-80-270-5414-5.
SIOSTRZONEK, J.: Sociální fotografie Jindřicha Štreita v kontextu současného vizuálního umění. In: Fotografia v kontexte súčasného umenia. ROS Levice, 2018. ISBN 978-80-89781-23-2. s. 12 – 17.
SIOSTRZONEK, J.: Pokora. In: Ukaž mi cestu. Svoboda, M., Honus, R. M.D.I.S. Advisory and Publishing s.r.o. 2017. ISBN 978-80-907003-0-7. s. 108 – 109.
SIOSTRZONEK., J.: Sociální reprezentace a umělecké zobrazení: Romové jako téma české fotografie. In: Romové obrazem. Eds. Janák, D. a kol. FVP SU Opava, 2017. ISBN 978-80-7510-266-9.
SIOSTRZONEK., J.: Skrytá poselství Jindřicha Štreita. In: Jindřich Štreit Kde domov můj. Nadace české spořitelny, Praha 2017. ISBN 978-80-270-0995-4.
SIOSTRZONEK., J.: Pokora. In: Svoboda, M., Honus, R.: Ukaž mi cestu. M.D.I.S.,Ostrava 2017. ISBN: 978-80-907003-0-7.
SIOSTRZONEK., J.: Proměny zobrazování práce v dokumentární fotografii. In: Przemiany –czlowiek i jego praca. (sborník z konference). Wydawnictwo pokonferencyjne, Zabrze 2017, s. 26 – 32. ISBN 978-83-62023-83-0.
SIOSTRZONEK., J.: Tak málo, tak mnoho. Text v katalogu k výstavě. 2017.http://www.photorevue.com
SIOSTRZONEK, J.: Popílek v duši. In: Ostrava v důchodu. Průvodce po zaniklé slávě. Durczak, O. PositiF, Opava 2015. ISBN 978-80-87407-15-8. s. 7 – 12.
SIOSTRZONEK, J.: Jižní Město – fotografický projekt z pražského sídliště z počátku 80. let 20. století. In: Źycie w slaskim krajobrazie poprzemyslowym. UM Zabrze, 2015. ISBN 978-83-942093-1-5. s. 59 -65.

Studie a články publikované v ostatních periodikách a sbornících:
SIOSTRZONEK, Jiří. Pel Mel. Výtvarné práce klientů Psychiatrické nemocnice Opava. Opava: Psychiatrická nemocnice Opava, 2019. 58 s.
SIOSTRZONEK, Jiří. Humanistické přístupy fotografů při hledání identity Českého člověka" v dokumentární fotografii 80. a 90. let dvacátého století. In: Fotograf humanista. Sborník z mezinárodní konference. Zabrze 2019, s. 6 - 23. ISBN 978-83-62023-59-2.
SIOSTRZONEK, Jiří. Tak wiele, tak niewiele. Text k výstavě Vladimíra Birguse, Poznan.
SIOSTRZONEK, Jiří. So Much, So Little. Text k výstavě Vladimíra Birguse, České centrum, Paříž.
SIOSTRZONEK, J.: Fotografie jako bytostný rozhovor. In: Můj svět. Charita Opava, 2019. ISBN 978-8/0-270-5414-5.
SIOSTRZONEK, J.: Duchovní prostor. In: Fiducia. 20 let Fiduciea ostravské umělecké scény (sborník). Fiducia, Ostrava 2018. ISBN
SIOSTRZONEK, J.: Karvinsko objektivem a srdcem Ondřeje Durczaka. In: Ondřej Durczak Karvinsko. ISBN 978-80-906937-5-3. Durczak Ondřej FotoD, 2019.
SIOSTRZONEK, J.: Být single. In: Miroslav Zeman Být single. ITF Opava, 2018. ISBN 978-80-906351-4-2.
SIOSTRZONEK, J.: Zahrádkáři. In: David Macháč Zahrádkáři. ITF Opava 2017. ISBN 978-80-906351-3-5.
SIOSTRZONEK, J.: Kde domov můj. In: Jindřich Štreit Kde domov můj. Galerie České spořitelny, Praha, 2017. ISBN 978-80-270-0995-4.
SIOSTRZONEK, J.: Kouzlo starých časů. OÚ Slavkov, 2018.
SIOSTRZONEK, J.: Proměny zobrazování práce v dokumentární fotografii. In: Člověk a jeho práce. Wydawnictvo pokonferencyjne, Zabrze 2017. ISBN 978-83-62023-83-0. s 26 – 38.
SIOSTRZONEK, J.: „Esej.“ In:“5 let Klub ART/2009-2014“. Sborník. OKO Opava 2014. ISBN: 978-80-905396-8-6. Citace 16, nestránkováno.
SIOSTRZONEK, J.: R. A. Assmann. Obraz opavské každodennosti. OKO Opava, 2015. ISBN 978-80-905991-1-6.
SIOSTRZONEK, J.: Mrtvé město – Opava 1945“. Katalog k výstavě. OKO Opava 2015, ISBN: 978-80-87407-14-1.
SIOSTRZONEK, J.: „Iva Mrázková – Mosty/Bridges.“ Katalog k výstavě. OKO Opava 2014. ISBN: 978-80-905396-3-1.
SIOSTRZONEK, J.: „Jan Langer – Století Češi.“ Katalog. OKO Opava 2013, ISBN: 978-80-905396-0-0.
SIOSTRZONEK, J.: „Dream Factory Ostrava“ - 4. ročník divadelního festivalu. OVArt,o.s., Ostrava 2012.
SIOSTRZONEK, J.: Jsme spolu, ale sami. Zdroj: http://www.cilichili.cz/file/u/archiv/cilichili-c101-04-2013.pdf
SIOSTRZONEK, J.: „Pokora“. In: Nejeden život – Imrich Veber. Grafico, Opava 2009, s. 42.
SIOSTRZONEK, J.: „Evžen Sobek: Life in Blue.“ Brno, 2008. ISBN 978–80–254–1471–2.