Bc. Ingrid Jurčíková

Email: jurcikova@opf.slu.cz

Pracoviště

01

Oddělení studijních a soc záležitostí

Vedoucí oddělení

Obchodně podnikatelská fakulta

Úsek proděkana pro stud a soc. záležitos

Oddělení studijních a soc záležitostí

Telefonní kontakty

01

+420 596 398 254