Telefonní kontakty

01

+420 596 398 624

Místnost

01

A-A215

Ing. Ivana Koštuříková, Ph.D.

Email: ivana.kosturikova@slu.cz

Ivana Koštuříková absolvovala na OPF SU v Karviné navazující magisterský obor Marketing a management (2001) a o deset let později zde také obhájila disertační práci na téma „Korporativní zdanění v České republice a Evropské unii“ a získala titul Ph.D. Vyučujte předměty zaměřené na finanční účetnictví podnikatelů, především obchodních společností.

Na své mateřské Obchodně podnikatelské fakulty Slezské univerzity v Karviné působí od roku 2001, přičemž v roce 2008 se stala zástupkyní vedoucího katedry účetnictví, kterou zastává i po transformaci katedry na Katedru financí a účetnictví. Byla členkou Akademického senátu OPF v Karviné (2012-2018), kde od roku 2015 zastávala funkci předsedkyně senátu. V letech 2019–2023 působila jako prorektorka pro studijní a sociální záležitosti.

Výzkumnou činnost směřuje převážně do oblasti finančního účetnictví, mzdového účetnictví, nákladového a manažerského účetnictví.

Vybrané publikace


Ivana Koštuříková graduated with a Master's degree in Marketing and Management (2001) from SBA SU in Karviná and ten years later she also defended her dissertation here on the topic "Corporate taxation in the Czech Republic and the European Union" and received the Ph.D. She teaches courses focused on the financial accounting of entrepreneurs, especially business companies.

She has been working at Business School of Administration in Karviná since 2001, and in 2008 she became the deputy head of the Department of Accounting, a position she holds even after the transformation of the department into the Department of Finance and Accounting. She was a member of the Academic Senate of the BSA in Karviná (2012-2018), where she held the position of Chairwoman of the Academic Senate from 2015. In the years 2019–2023, she worked as Vice-Rector of Silesian University in Opava for study and social affairs.

Her research activities are mainly in the field of financial accounting, payroll accounting, cost and managerial accounting.

Selected publications


Pracoviště

01

Katedra financí a účetnictví

odborný asistent

Obchodně podnikatelská fakulta

Katedra financí a účetnictví