Telefonní kontakty

01

+420 596 398 624

02

+420 553 684 840

Místnost

01

A-A215

Ing. Ivana Koštuříková, Ph.D.

Email: kosturikova@opf.slu.cz

Pracoviště

01

Katedra financí a účetnictví

odborný asistent

Obchodně podnikatelská fakulta

Katedra financí a účetnictví