Telefonní kontakty

01

+420 553 684 821

Místnost

Bc. Martina Jašková

Email: martina.jaskova@slu.cz

Pracoviště

01

Oddělení projektové podpory

Referent

Úsek prorektora pro řízení projektů

Oddělení projektové podpory