Telefonní kontakty

01

+420 596 398 215

Místnost

01

A-A332

Ing. Irena Szarowská, Ph.D., MPA

Email: szarowska@opf.slu.cz

Pracoviště

01

Katedra financí a účetnictví

odborný asistent

Obchodně podnikatelská fakulta

Katedra financí a účetnictví