Ing. Michal Stoklasa, Ph.D.

Email: stoklasa@opf.slu.cz

Obecné informace

Michal učí u nás na katedře marketingové předměty. Vystudoval na OPF všechny svoje tituly, doktorát má v oboru Podniková ekonomika a management s dizertační prací na téma „Využití regionálního značení produktů pohledem cross-kulturního marketingu“. Už během studia Michal pracoval na různých projektech a kampaních, práce na univerzitě jej ale oslovila natolik, že se rozhodl s námi zůstat. Se svými dvěma dětmi a manželkou bydlí v Karviné. Kromě výuky na univerzitě se věnuje i projektům a kampaním jako freelancer.

Otázky a odpovědi

Co pro mě práce znamená: „Nikdy jsem si nemyslel, že budu povoláním pedagog, ale učení mě hrozně baví, protože marketingové předměty jsou hodně kreativní a můžu mít výuku zábavnou, a přitom velmi praktickou. Jsem rád, když pak po letech za mnou někdo přijde nebo mi napíše, jak mu moje předměty pomohly a někam ho posunuly.“

O co se v práci snažím: „Chci u studentů vytvořit nějakou novou znalost, schopnost, donutit je přemýšlet, posunout je dál. Abych to dokázal, musím se i já neustále přizpůsobovat stylem výuky novým generacím.“

Co bych chtěl v práci dosáhnout: „Chtěl bych dostat další ocenění za nejoblíbenějšího pedagoga roku :) To je pro mě zpětná vazba, že to dělám dobře. Byl bych rád i za publikaci v nějakém prestižním zahraničním impaktovaném časopise.“

Co dělám mimo práci na univerzitě: „Dělám i na různých projektech a kampaních, např. jsem vytvořil několik webů, reklamních kampaní, pomáhal studentům založit jejich start-up a na jednom i v současné době makám.“

Životní sen: „Dosáhnout životní harmonie :) Mít práci, která mě baví, dost času na rodinu i moje koníčky.“

Nejlepší dovolená: „Nejsem na válení u moře, nejraději bych jel do hor, Švýcarské Alpy mám rád.“

Životní motto: „Marketing hýbe světem.“

Koníčky: „Na koníčky už s dětmi nemám moc času, ale rád hraju počítačové hry, vařím, koukám na Netflix a čtu sci-fi knížky.“

Oblíbené jídlo: „Jakékoliv maso, ale nejvíc asi hamburgery, pizza.“

Výuka

Ve výuce se Michal soustředí na strategický marketing, kde rozebírá ne/funkční strategie, třeba na příkladech z her, filmů apod., hraje se studenty simulační hry a učí je analyzovat situaci firmy. Dále se Michal soustředí na digitální marketing, kde řeší online kampaně, nové technologie a chování spotřebitele. Věnuje se také marketingovému výzkumu, protože bez správných dat se nedokážeme správně rozhodnout. A jeho poslední oblastí zájmu je mezinárodní marketing – dle jeho slov „je to v Evropě všude kousek a naše firmy by toho měly umět využít“.  

Vzorová témata závěrečných prací

Marketingová strategie firmy

Regionální značky v ČR

Obsahová analýza sociálních sítí

Marketingová komunikační strategie firmy

Spotřebitelské chování na zvoleném trhu

Směry výzkumu

Michal publikuje nejčastěji na téma regionální značky, kde se zabývá např. hodnotou značky, spotřebitelským chováním, kulturními odlišnostmi, přechodem regionálních značek do online prostředí.

Vybrané projekty

Spoluřešitel projektu OP VK Reg. č. CZ.1.07/2.3.0016 „Cíleným výzkumem v oblasti malého a středního podnikání k dosažení konkurenceschopné znalostní ekonomiky.“

Spoluřešitel projektu ERASMUS+ Strategic Partnership s názvem „ECMT+ Effective Communication in Multicultural Teams“.

Spoluřešitel projektu SGS/7/2017 s názvem „Akceptace technologie z pohledu marketingových nástrojů“.

Detailní informace o Michalovi v IS SU

Publikace a vedené závěrečné práce.

Orcid ID: https://orcid.org/0000-0002-4968-7777


Pracoviště

01

Katedra podnikové ekonomiky a managementu

odborný asistent

Obchodně podnikatelská fakulta

Katedra podnikové ekonomiky a managementu

Telefonní kontakty

01

+420 596 398 447

Místnost

01

B-B302