Vymáhání v rámci exekuce

Rozhodnutí o vyměření poplatku je exekučním titulem!

V případě, že poplatek neuhradíte ve stanoveném termínu ani na základě písemné výzvy, příslušné podklady jsou postoupeny advokátovi k dalšímu vymáhání v rámci exekuce.

Dlužník je již povinen komunikovat s příslušným exekutorem, Slezská univerzita v Opavě nemůže nic dalšího v této věci činit.

Podrobnosti upravuje Metodický pokyn kvestora k evidenci poplatků spojených se studiem vyměřených podle § 58 odst. 3 a 4 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, v aktuálním znění