doc. RNDr. Gabriel Török, Ph.D.

prorektor pro řízení projektů

Gabriel Török patří mezi naše nejvýznam­nější experty v oblasti astrofyziky. Za­měřuje se na relativistickou astrofyziku, fyziku černých děr a neutronových hvězd, analýzu observačních dat a využití pokročilých softwarových řešení v astrofyzice.  V roce 2003 dokončil magisterské studi­um oboru Teoretická fyzika na Filozofic­ko-přírodovědecké fakultě v Opavě, kde dále pokračoval v doktorském programu Teoretická fyzika a astrofyzika, který dokončil v roce 2008. V roce 2016 vykonal na Slezské univerzitě habilitační řízení a získal titul docent. Působí na Ústavu fyziky Filozoficko-příro­dovědecké fakulty v Opavě, kde je zástupcem vedoucího ústavu pro oblast výzkumu. Od roku 2013 je vedou­cím Výzkumného centra počítačové fyziky a zpracování dat. Od roku 2015 zastával funkci prorektora pro rozvoj, k 1. prosinci 2019 byl jmenován prorektorem pro řízení projektů Slezské univerzity v Opavě.

Působil a působí ve význam­ných vědeckých organizacích, například v Divizi D Mezinárodní astronomické unie či Grantové agentuře České republiky. Aktivně se účastní konferencí a worksho­pů v České republice, Polsku, Německu, Itálii, Francii, Španělsku, Dánsku, Itálii, Švédsku, Kanadě, Japonsku, USA nebo Číně, kde dosud prezentoval přes stovku příspěvků. Absolvoval řadu zahra­ničních pobytů. Řešil několik českých a evropských projektů v oblasti astrofyziky integrujících zapojení akademických pracovníků s aktivní účastí studentů. Je autorem a spoluautorem desítek publikací ve vysoce prestižních mezinárodních odborných časo­pisech. Mimo interní ocenění získal v roce 2005 Cenu Ministerstva školství České republiky za vědecké úspěchy v doktorském studiu a v roce 2014 Cenu Neuron pro mladé vědce v oboru fyziky.