Ing. Ivana Koštuříková, Ph.D.

prorektorka pro studijní a sociální záležitosti

Je absolventkou své mateřské Obchodně podnikatelské fakulty Slezské univerzity v Karviné, kde v roce 2001 absolvovala obor Marketing a management a hned se zapojila do práce zdejší Katedry účetnictví jako asistentka, od roku 2002 jako odborná asistentka. O deset let později zde také obhájila disertační práci na téma „Korporativní zdanění v České republice a Evropské unii“ a získala titul Ph.D. V roce 2008 se stala zástupkyní vedoucího katedry, kterou zastávala i po transformaci katedry na Katedru financí a účetnictví. Ve své pedagogické praxi se věnovala oblasti účetnictví, daňové evidence podnikatele, daní a daňové politiky, v současné době přednáší v předmětech zaměřených na finanční účetnictví podnikatelů, především obchodních společností a spolupodílí se na výuce nákladového účetnictví. Vědecky se pak věnuje oblastem finančního účetnictví, mzdového účetnictví, nákladového a manažerského účetnictví.

Vedle působení v pedagogické oblasti byla v letech 2012 až 2018 členkou Akademického senátu Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné, kde od roku 2015 zastávala funkci předsedkyně senátu.

Prorektorkou pro studijní a sociální záležitosti byla jmenována k 1. prosinci 2019.