Nová výzva NPO

  • Veronika Staňková
  • 26.10.2023
Nová výzva NPO „Podpory zelených dovedností a udržitelnosti na vysokých školách“

Nová výzva NPO „Podpory zelených dovedností a udržitelnosti na vysokých školách“

MŠMT se chystá vyhlásit novou výzvu v rámci Národního plánu obnovy. Vyhlášení výzvy je plánováno na IV čtvrtletí roku 2023. V případě podmětu pro zapojení univerzity do výzvy kontaktujte odd. řízení strategických projektů.

 

Jaké budou podporované aktivity?

1. Nově akreditované programy v oblasti zelené transformace (akreditace, v případě žádosti o akreditaci je nejzazší termín udělení akreditace do 31. 3. 2026)

2. Inovované studijní programy v oblasti zelené transformace (nové předměty, nové sylaby předmětů)

3. Kurzy celoživotního vzdělávání (akreditace kurzu)

4. Spolupráce vysokých škol s partnery z veřejného i soukromého sektoru v oblasti zelené transformace (smlouva s očekávanými přínosy pro VŠ i pro veřejnost, region, apod.)

5. Spolupráce vysokých škol s partnery z mezinárodního prostředí

6. Investice do specifických technologií pro studium v oblasti zelené transformace

7. Investice do infrastrukturních úprav v oblasti studia zelené transformace /SDG

8. Zelené strategie na VŠ / zelené školy ve smyslu změn a dlouhodobého fungování VŠ (nová strategie, v případě, že VŠ již touto strategií disponuje, pak evaluovaná a aktualizovaná nebo rozšířená strategie. Pokud má žadatel strategii schválenou po 1. 2. 2022, je možné tuto strategii uznat jako způsobilou. Žadatel tuto skutečnost uvede k tomuto určené příloze zveřejněné společně s výzvou.

 

Jaké budou povinné výstupy?

 Povinné výstupy (počet)

Skupina

Nový SP

Inovace SP

Strategie udržitelnosti*

Kurz CŽV

Strategická partnerství

Skupina 2

(pro SUO)

1

2

1

1

1

 

Jaká je doba fyzické realizace projektu a období uznatelnosti nákladů?

Doba fyzické realizace projektu: 1.1.2024 – 31. 12. 2025

Období uznatelnosti nákladů: 1.9.2023 – 31.12.2025

 

Avízo výzvy: https://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/avizo-vyzvy-k-predkladani-zadosti-o-podporu-projektu-v-ramci.

Poslední aktuality

Zobrazit všechny aktuality